Рішення № 20 від 20.06.2014

РІШЕННЯ

20 червня 2014р.                                                                                   м.Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л.,Желіхівського О.М., Стьопіна О.Ю. розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № , видане 13.06.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- м.Хмельницький)

встановила:

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що адвокат 1 не сплатив щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014р. в сумі 1218,0 грн. На адресу адвоката було направлено Подання ради з вимогою надати письмові пояснення, пояснення адвокат не надав, був повідомлений про розгляд дисциплінарної справи на 20.06.14р. з направленням на його адресу рішення палати і Довідки про результати перевірки. На розгляд справи не з'явився, внески не сплатив, був повідомлений належним чином.

Неявка адвоката на засідання дисциплінарної палати, належним чином повідомленого, якій не подав заяву про неявку по поважних підставах не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

Адвокат 1 до 31.03.2014р. внески не сплатив отже скоїв дисциплінарний проступок.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.39,40 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 13.06.2012р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності в вигляді попередження.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай