Рішення № 2 2015 р.

Р І Ш Е Н Н Я

17 лютого 2015 р.                                                                                        м. Хмельницький

 

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б,, голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Желіхівського О.М., розглянувши дисциплінарну справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 12.09.2012 р. Хмельницькою обласною  КДКА , адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул.)

 

встановила:

 

Після отримання адвокатом рішення про порушення дисциплінарної справи, адвокат виконав свій професійний обов’язок і сплатив щорічні внески за 14 днів 2012 року та за 2013 р. в сумі 1187,38 грн.

На адресу КДКА Хмельницької області надійшов лист від Ради адвокатів Хмельницької області із проханням залишити без розгляду Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності. До листа додано копію платіжного доручення про сплату внесків.

Адвокат порушив строки сплати щорічного внеску, але, приймаючи до уваги прохання Ради адвокатів Хмельницької області як ініціатора Подання про залишення його без розгляду, дисциплінарна палата, керуючись ст. 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Дисциплінарну справу порушену відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 12.09.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – м. Хмельницький, вул.) закрити.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області_________________ В.Б. Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати _____________________Н.В. Свірневська

 

Секретар палати                           _______________________О.Т. Тарадай