Рішення № 3 від 05.03.2015 р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

«05» березня 2015р.                                                                          м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., членів дисциплінарної палати: Тарадай О.Т., Стьопіна О.Ю., Стасишина А.А., Желіхівського О.М., Дем’янової О.В. за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши скаргу начальника відділення СВ Хмельницького МВ УМВСУ у Хмельницькій області на дії адвоката 1  та матеріали перевірки,-

встановила:

            На розгляд Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга начальника відділення СВ Хмельницького МВ УМВСУ у Хмельницькій області на дії адвоката 1.

            Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю.

Проведеною перевіркою встановлено, що: відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат 1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  видане 23.07.2010 року Хмельницькою обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є м. Хмельницький, вул. Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката 1, має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

            У скарзі зазначається, що: «…09 лютого 2015 року адвокат 1 на підставі клопотання був допущений до допиту свідка у кримінальному провадженні № 12014240010004730 від 24.09.2015 року –, який проводився в кабінеті № 83 Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області, допит проводив ст. слідчий СВ ХМВ. Під час допиту в кабінеті перебував начальник ВСВ ХМВ, а також зайшли прокурор прокуратури м. Хмельницького – процесуальний керівник по даному провадженню, а також ст. слідчий СВ ХМВ, яка є старшим слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 12014240010004730. На запитання організаційного характеру ст. слідчого. до учасників допиту, адвокат 1 не дочекавшись закінчення допиту почав поводити себе зухвало та грубо, висловлюючи своє незрозуміле невдоволення, порушував порядок проведення допиту, перебивав покази свідка, підвищував голос на слідчих, говорив нахабним, зневажливими тоном, неадекватно жестикулював, обзивав слідчих принижуючими людську гідність словами, а також постійно погрожував та не справедливо звинувачував досудове слідство у зацікавленості в результатах розслідування, не маючи на те обгрунтованих підстав. На зауваження з даного приводу та прохання присутніх там осіб заспокоїтись, адвокат 1 не реагував, погрожуючи всім написанням скарг про неправильність проведення слідчих дій».

            Скаржник вважає, що вказаними вище діями, адвокат 1 грубо порушив норми ст. 46 Правил адвокатської етики та просить притягнути адвоката до передбаченої чинним законодавством відповідальності.

            27.02.2015 року адвокату 1 було надано копію скарги та доданих до неї документів з пропозицією надати пояснення по суті порушених у скарзі питань.

            В своїх поясненнях від 03.03.2015 року адвокат 1, щодо викладених у скарзі порушень зазначає, що «…09 лютого 2015 року у вказаному вище кримінальному провадженні допиту, як свідка (будь-яких інших слідчих дій) з свідком. не проводилось. Відомості викладені в скарзі є надуманими, оскільки 09.02.2015року з слідчими, які підписали скаргу, в рамках вказаного  вище кримінального провадження взагалі не зустрічався.

            Допит ОСОБИ 2, як свідка, в приміщенні Хмельницького міського УМВС України у Хмельницькій області, проводився 10.02.2015 року.

            Під час допиту в кабінеті були присутні: ст. слідчий,, на той момент ОСОБА 2 в процесуальному статусі свідка я, її представник, потерпілий ОСОБА 3.

            Особи, що підтримали повідомлення своїми підписами…. в проведеному 10.02.2015 року допиті…. участі не приймали».

            Адвокат вважає, що обставини описані в повідомленні про його неправомірну поведінку є надуманими, з метою відсторонити його від досудового слідства в даному кримінальному провадженні. Вказує, що за його участю було відсторонено від виконання обов’язків та притягнуто до дисциплінарної відповідальності попереднього слідчого у вказаному кримінальному провадженні.

            Адвокат звертає увагу, на те, що протокол про дрібне хуліганство на нього не складався.

            До своїх пояснень адвокат надав копії підтверджуючих документів.

            Крім того, під час перевірки, були надані письмові пояснення ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3.

            У поясненнях ОСОБИ 2 та ОСОБИ 3, останні зазначають, що під час допиту 10.02.2015 року адвокат 1 жодних неправомірних дій не вчиняв, а свою роботу він виконує добросовісно.

            Начальником відділення СВ Хмельницького МВ УМВС України, була надана завірена копія першого аркушу допиту свідка від 10 лютого 2015 року.

            З наданих сторонами документів вбачається, що допит свідка ОСОБИ 2. відбувався 10.02.2015 року, а не 09.02.2015 року, як зазначено у скарзі. Під час допиту були присутні: свідок-ОСОБА 2., адвокат 1, ОСОБА 3, та слідчий.

            Відомостей про присутність під час допиту чи участь у допиті ст. слідчого СВ ХМВ, прокурора прокуратури м. Хмельницького, ст. слідчого СВ ХМВ,  перша сторінка протоколу допиту не містить.

            Крім того, зі скарги вбачається, що під час проведення допиту (хоча не є зрозумілим якого та в який день) ст. слідчий СВ ХМВ, яка не була учасником цієї слідчої дії та не проводила сам допит, зайшла в кабінет та почала задавати питання організаційного характеру учасникам допиту. Фактично своїми діями ст. слідчий СВ ХМВ перервала допит, який проводив інший слідчий та порушила порядок проведення слідчої дії, оскільки під час допиту слідчий з’ясовує інформацію важливу для розслідування злочину, а не вирішує організаційні питання.

            Таким чином, з самої скарги вбачається, що саме слідча перервала допит та перебила покази свідка, а не адвокат 1.

            Прокурор  та Начальник ВСВ ХМВ  таких порушень з боку слідчої не припинили з незрозумілих причин.

            Комісія приходить до висновку, що сама скарга викладена загальними фразами, не конкретно та не містить вказівки на ознаки дисциплінарного проступку.

Об’єктивних доказів наявності ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката надано не було.

            Крім того, з наданих адвокатом додатків до пояснень вбачається, що ОСОБА 2 та ОСОБА 3 та їх адвокат – 1 займають активну позицію у відстоюванні своїх прав та законних інтересів.

            Зокрема, з листа ГСУ МВС України від 23.02.2015р. вбачається, що за фактом неналежного розслідування злочину проведено службове розслідування та до винних працівників вжито відповідних заходів реагування.

            З ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 22.01.2015р. та постанови від 15.01.2015р. про скасування постанови про закриття кримінального провадження №№12014240010004730 вбачається, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводилось з порушенням вимог КПК України.

            З листа Управління МВС України в Хмельницькій області від 19.01.2015р. вбачається, що за допущені порушення вимог КПК старшого слідчого притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

            Адвокат Стьопін О.Ю., що проводив перевірку скарги, вважає, що у порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката 1 слід відмовити.

            Під час розгляду матеріалів перевірки, дисциплінарна палата прийшла до висновку, що в діях адвоката 1 відсутні ознаки дисциплінарного проступку. Крім того, дисциплінарна палата вважає, що вказана скарга є засобом тиску на адвоката, за його принципову та активну позицію у кримінальному провадженні.

            У відповідності до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою)».

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1 за скаргою Начальника відділення СВ Хмельницького МВ УМВСУ у Хмельницькій області.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                            ________________ (В.Б. Прядун)

 

Голова

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                     __________________(Н.В. Свірневська)

 

Секретар

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                  ______________________(О.Т. Тарадай)