Рішення № 3 від 20 січня 2014 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

«20» січня 2014 р.                                                                                   м. Хмельницький

 

КДКА Хмельницької області у складі членів дисциплінарної палати: Свірневської Н.В., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В., Стасишена А.Л., Желіхівського О.М, Стьопіна О.Ю. розглянула скаргу ОСОБИ 1  на дії адвоката 1 ,-

 

встановила:

 

На адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Хмельницької області надійшла скарга гр. ОСОБИ 1  на дії адвоката 1.

У скарзі зазначено, що 30 серпня 2012 року вона з своїм сином  уклали з адвокатом 1 договір про правову допомогу, згідно якого останній зобов’язувався надати юридичні послуги з питань представництва їх інтересів в органах досудового слідства, прокуратури та суду ( в тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях).

            Скаржник зазначає, що за послуги  вони мали сплатити адвокату винагороду в розмірі 8 000 ( вісім тисяч ) гривень. Кошти , в розмірі 40 % від загальної суми мали бути сплачені до 07. 10. 12 р., інші , в розмірі 60 % мали бути сплачені рівними частинами по 30 % відповідно до 21. 10. 12 р. та 05. 11. 12 р. 

            Також зазначає, що вона та ії син мали оплатити премію в розмірі 10 % від суми гонорару, чого не зробили через закриття кримінальної справи та не задоволення позову.

            Скаржник вказує, що вони користувались послугами адвоката 7 ( сім) місяців за які йому було сплачено  6 400 ( шість тисяч чотириста) гривень та вважає, що по закінченню справи адвокат не виконав своїх зобов’язань в зв’язку з чим вони звернулися до іншого адвоката.

            Просить розглянути ії скаргу та  повернути ій половину сплаченої ними суми в розмірі 3 200 ( три тисячі двісті) гривень за невиконання адвокатських обов’язків.

            До заяви додав ксерокопії документів, згідно з переліком.

            10 грудня 2013 року  адвокату 1 була направлена копія скарги ООСБИ 1  та копії доданих до неї документів з пропозицією надати пояснення по суті скарги.

            18. 12. 2013 року в Дисциплінарну палату КДКА Хмельницької області надійшли пояснення адвоката 1  по суті скарги.

            У своїх письмових поясненнях адвокат 1 вказує, що 30 . 08. 2012 року між ним та ОСОБОЮ 2 було укладено договір про правову допомогу за № 28/…./2012. У відповідності до зазначеного Договору між ним - Виконавцем та ОСОБОЮ 2 – Замовником, досягнуто домовленостей щодо предмету самого договору, обов’язків сторін, ціни договору та порядку розрахунків, відповідальності сторін, а також інших умов та строків дії договору. ОСОБА 2 є повнолітнім та являється сином скаржниці ОСОБИ 1

            Адвокат в поясненнях наголошує, що із ОСОБОЮ 1 ніколи не укладав будь - яких договорів та не отримував від неї ніяких коштів.

            20. 03. 2013 року ОСОБА 2 звернувся з письмовою заявою до адвоката 1  з проханням  розірвати договір № 28/…../2012  від 30. 08. 2012 року « Про правову допомогу» так як  в нього відпала необхідність в послугах адвоката. Також вказав, що претензій до наданих послуг він немає.

            Адвокат 1 вважає, що скарга ОСОБИ 1 є необґрунтованою, безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню.

 

            Під час проведення перевірки по скарзі , були вивчені копії документів, долучених до скарги та пояснення адвоката.

 

            З матеріалів перевірки вбачається, що 30 серпня 2012 року між адвокатом 1  та ОСОБОЮ 2, проживаючим у м. Хмельницькому було укладено договір про правову допомогу за № 28/…/ 2012. У відповідності до зазначеного Договору між ним  - Виконавцем та ОСОБОЮ 2 – Замовником, досягнуто домовленостей щодо предмету самого договору, обов’язків сторін, ціни договору та порядку розрахунків, відповідальності сторін, а також інших умов та строків дії договору.

             Договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

 

            Оплату за надані послуги адвокат 1 отримував від ОСОБИ 2 згідно розміру, визначеного Договором про надання правової допомоги від 30. 08. 2012 р., що підтверджується квитанціями про оплату, а саме квитанцією від 10 вересня 2012 року в сумі 2 600 ( дві тисячі шістсот) гривень;  квитанцією від 02 грудня 2012 року в сумі 3 000 (три тисячі) гривень; квитанцією від 30 січня 2013 року в сумі 800 ( вісімсот) гривень.

            Договір про надання правової допомоги № 28/…/2012 року від 30 серпня 2012 року був достроково припинений за ініціативою ОСОБИ 2 який 20 березня 2013 року подав письмову заяву адвокату 1 про розірвання договору в зв’язку з відсутністю в нього необхідності в послугах останнього. При цьому зазначив, що претензій до послуг,  наданих адвокатом 1, він не має.

            Відповідно до ч. 2 ст.. 29 ЗУ « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

 

            Отже,ОСОБА 2 скористався своїм правом на дострокове припинення договору про надання правової допомоги, окрім того, подав заяву про відсутність претензій до адвоката.

 

             Скаржник ОСОБА 1, жодних договорів  з адвокатом 1 не укладала. Факту отримання адвокатом 1 будь – яких коштів  від скаржниці  перевіркою не встановлено. ОСОБА 2 , який являється сином скаржниці,  є повнолітнім. Доручення на представництво його інтересів скаржниці не надавав.

 

Враховуючи, що скарга, пояснення та документи свідчать про відсутність в діях адвоката 1 ознак дисциплінарного проступку, керуючись ст. 39, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1.

 

Рішення може бути оскаржено  протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

Голова КДКА Хмельницької області_________________  В. Б. Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області      _____________________  Н.В. Свірневська

 

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області      _____________________  О.М. Желіхівський