Рішення № 30 від 07.07.2014 р.

РІШЕННЯ

07 липня 2014р.                                                                           м.Хмельницький

Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати палати Дем'янової О.В., Желєховського О.М., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю.розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 06.01.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - Хмельницька область, м. Нетішин)

встановила:

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 14.05.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 р. в сумі 1218,00 грн. адвокатом 1.

26 травня 2014 р. адвокату було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення, та повідомлення про засідання дисциплінарної палати на 03 червня 2014 р. із зазначенням часу та місця. 30.05.2014 року адвокат отримав повідомлення та 02.06.2014 року надав письмові пояснення наступного змісту. 28.02.2013 року на ім'я Голови Ради адвокатів регіону Маргулян К.Г. у відповідності з вимогами п.1 ст.31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат 1 подав заяву з проханням зупинити право на зайняття адвокатською діяльністю. В подальшому мені було повідомлено, що відомості про зупинення мого права на заняття адвокатською діяльністю будуть внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. Таким чином адвокат вважає, що ним виконані вимоги ч.3 ст.17 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо зміни відомостей, що підлягають внесенню до ЄРАУ, і оскільки подана заява про зупинення адвокатської діяльності, то така діяльність підлягає зупиненню з дня подання заяви адвоката, а саме з 28.02.2013 року. Також адвокат повідомив, що з моменту отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю таку фактично не здійснював, у зв'язку з неможливістю поєднання такої із основною роботою за трудовим договором на державному підприємстві. Ця обставина підтверджена довідкою ДПНАЕК «Енергоатом» від 02.06.2014 року за №51-198 про те, що адвокат 1 дійсно працює юрисконсультом юридичного відділу.

Проведеною перевіркою вказані обставини підтвердились, з чого випливає, що адвокат 1 дисциплінарного проступку не вчиняв.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА :

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 06.01.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - Хмельницька область, м.Нетішин).            Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай