Рішення № 32 від 21.07.2014 року

РІШЕННЯ

21 липня 2014р.                                                    м. Хмельницький

Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати палати Желіхівського О.М., Кузняка A.A., Стасишина А.Л., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 12.10.2011 р. Рівненською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - Хмельницька область, м. Славута.)

встановила:

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 17.06.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2012 р. та 2013 р. в сумі 1187,38 грн. адвокатом 1 а також Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 14.06.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 р в сумі 1218,0 грн. Згідно витягу, адвокат внесений до Єдиного реєстру адвокатів України. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 07.07.2014 року подання Ради адвокатів Хмельницької області від 17.06.2014 року та від 14.05.2014р. про несплату адвокатом 1 щорічних внесків за грудень 2012-2013 рік та 2014 рік об'єднане в одне провадження.

          Перевіркою встановлено, що адвокат 1 не сплатив щорічний внесок за 14 днів 2012 p., а також за 2013-2014 роки. На засідання палати не з'явився, пояснень не надав, хоча був повідомлений про час і місце засідання дисциплінарної палати, а також отримав копію Повідомлення.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

Невиконання адвокатом своїх професійних обов'язків носять триваючий характер, тобто виникли в 2013 році і продовжують існувати, оскільки адвокат добровільно не зупиняв свою адвокатську діяльність, а також його діяльність як адвоката не зупинялася у цей період за рішенням органу адвокатського самоврядування як дисциплінарне стягнення.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської - етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків. Адвокат 1 внески за 14 днів 2012 року та за 2013-­2014 роки не сплатив, поважності причини такої несплати не навів, чим скоїв дисциплінарний проступок.

Вчинення адвокатом дисциплінарного проступку дає підстави для притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення адвокатської діяльності на строк один рік згідно частини 1 пункту 2 ст. 35 Закону "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

Керуючись ст.ст. 33,34,35,41 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

  1. Подання ради адвокатів Хмельницької області від 17 червня 2014 року задовольнити.
  2. Притягнути адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 12.10.2011 р. Рівненською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - Хмельницька область, м. Славута, до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення адвокатської діяльності строком на один рік.

    3. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

     Голова КДКА Хмельницької області                                                              В.Б. Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати

 

КДКА Хмельницької області                                                                  Н.В. Свірневська

 

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                  О.Т. Тарадай