Рішення № 34 від 21.07.2014 р.

РІШЕННЯ

21 липня 2014р.                                                                    м.Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина A.JL, Кузняка A.A., Желіхівського О.М. розглянувши дисциплінарну справу порушену за Поданням Ради адвокатів Хмельницької областіі про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 0І1.08.2011р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності)

встановила:

Адвокат 1 на засідання палати не з'явився був повідомлений належним чином. Із наданих пояснень свідчить, що адвокат не заперечує свого обов'язку сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі за текстом щорічні внески), але стверджує, що має незадовільний матеріальний стан, а крім того вважає, що закінчився термін притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Будь-яких доказів на підтвердження незадовільного матеріального стану адвокат не надав, до Ради із заявою про відстрочку чи розстрочку сплати щорічного внеску не звертався.

Посилання адвоката на те, що закінчився строк притягнення його до дисциплінарної відповідальності палатою не приймається. Дисциплінарний проступок є триваючим. Не сплата щорічного внеску до 31 березня поточного року не звільняє адвоката від його сплати.

Адвокат 1 не сплатив щорічного внеску за 12 днів 2012р. та за 2013р.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення (п. 2.16-2.18 ).                    

  Адвокат 1 внески не сплатив отже скоїв дисциплінарний проступок, враховуючи, що прострочення платежу триває більше року дисциплінарне стягнення застосовується у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.34 ч.І, ч.2; ст.35 ч.І, ст.ст. 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 01.08.2011р. Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності та застосувати дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

            Рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай