Рішення № 35 від 21.07.2014 р.

РІШЕННЯ

21липня2014р.                                                            м.Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина A.JL, Кузняка А.А.,Желіхівського О.М., розглянувши дисциплінарну справу за Поданням Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 10.06.2010р. Київською обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- м.Хмельницький)

встановила:

Адвокат на засідання дисциплінарної палати не з'явився про день і час слухання справи був повідомлений належним чином, будь-яких пояснень не надав, заяви про переніс розгляду справи не поступало.

Адвокат не сплатив щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі за текстом щорічні внески) за 12 днів 2012р. та 2013р. в сумі 1187,38 грн.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення (п. 2.16-2.18 ).

Адвокат 1. до 31.03.2013р. щорічні внески не сплатив отже скоїв дисциплінарний проступок. Не сплата адвокатом щорічних внесків вчасно не звільняє його від їх сплати, отже дисциплінарний проступок є триваючим. Дисциплінарна палата застосовуючи дисциплінарне стягнення врахувала те, що адвокат 1 не сплатив щорічні внески і за 2014р., за що рішенням дисциплінарної палати був притягнутий до дисциплінарної відповідальності у виді попередження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 34,35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 10.06.2010р. Київською обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

            Рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай