Рішення № 4 від 05.03.2015 р.

 

РІШЕННЯ

 

          05 березня  2015 року                                          м. Хмельницький

 

          Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в складі: голови дисциплінарної палати  Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати:  Дем’янової О.В., Желіховського О.М., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши у відкритому засіданні матеріали перевірки  щодо адвоката 1,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

    13 лютого 2015 року на адресу  КДКА Хмельницької  області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1, свідоцтво  про адвокатську діяльність  №, видане на підставі рішення від 15.04.1998 р. № адреса робочого місця: м.Хмельницький, вул.

     У своїй скарзі ОСОБА 1 посилається на обставини, за яких в листопаді 2013 року вона  позичила   адвокату 1 грошові кошти в сумі 10 000,0 грн,  а в грудні  2013 року - ще 500,0 доларів США,  які адвокат 1  зобов’язувався  повернути за кілька тижнів.  Оскільки  адвокат борг не повертав, чим порушив узяті на себе зобов’язання, ОСОБА 1 змушена була звернутися до суду. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 03.06.2014 року позов   було задоволено  та стягнуто із адвоката 1 на користь ОСОБИ 1 борг за договором позики у сумі 10 000, грн. та 500 доларів США. До скарги   скаржниця долучила копію рішення суду та постанову про відкриття виконавчого провадження.

   Як зазначається у скарзі,  не зважаючи на те,  що  рішенням  суду  розпочато виконавче провадження,  адвокат 1 ігнорує    примусове виконання рішення суду та борг не повертає. Скаржниця вважає,  що адвокат,  виконуючи професійні   обов’язки,  такими своїми діями   вчиняє порушення ст.ст.6,11  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, а відтак   просить провести перевірку    викладених обставин, порушити дисциплінарне провадження  та  притягнути адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності.

    На пропозицію надати свої пояснення на скаргу,  адвокат 1   23.02.2015 року направив лист до  КДКА, у якому   повідомив, що дійсно позичав  у ОСОБИ 1 кошти, які витратив на потреби  своєї  сім’ї. При цьому, адвокат визнавав свій борг, знає про  відкрите виконавче провадження   за рішенням суду, вважає боргові претензії до нього обґрунтованими,  але посилається на той факт, що неповернення ним коштів  пов’язане із важким матеріальним становищем, яке склалося у зв’язку з порушеними щодо нього дисциплінарними та кримінальними провадженнями та неможливістю  протягом  певного часу  виконувати свої професійні обов’язки  адвоката.  У своїх поясненнях адвокат 1 також   зазначає,  що   ознак дисциплінарного проступку у його діях немає, а відносини, які склалися у нього  із  ОСОБОЮ 1,   мають виключно цивільно-правовий характер.

      Проведеною перевіркою  скарги із дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  було встановлено, що відносини між скаржницею та адвокатом  не пов’язані  із здійсненням адвокатом  професійної  адвокатської   діяльності, а знаходилися у стані спору, вирішення якого відноситься до компетенції суду, оскільки згідно чинного законодавства цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові і особисті немайнові відносини, що засновані на юри­дичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

    Окрім того, посилання скаржниці на порушення адвокатом 1  Присяги адвоката,  передбаченої  ст.11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з порушенням ним цивільно-правових норм, оскільки   обов’язки адвоката, дотримання яких він на себе бере, приймаючи Присягу, стосуються виконання ним  своїх  професійних функцій з дотриманням принципів верховенства права та законності. 

    Не убачається порушення адвокатом і положень Правил адвокатської етики, на що  вказує   у своїй скарзі  ОСОБА 1.  Дійсно, частина 1 ст.2 Правил адвокатської етики встановлює, що дія Правил поширюється на всі види адвокатської   діяльності та в частині,визначеній Правилами, - на іншу діяльність(дії) адвоката, яка може вступити у суперечність з його професійними обов’язками або підірвати престиж адвокатської професії. 

    Проте обставини, що встановлені рішенням Хмельницького міськрайонного суду   від 03 червня 2014 року та мають преюдиційне значення, жодним чином не пов’язані із здійсненням адвокатом 1 адвокатської діяльності.  Дії адвоката  у частині встановленого   державним виконавцем  порядку виконання рішення суду, визначеного постановою про відкриття виконавчого провадження від 25.07.2014 року,   теж жодним чином не порушують вимоги приписів статтей 7,11,12  Правил адвокатської етики.  

   Статтею  34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

      Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за завою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

      Матеріали скарги ОСОБИ 1 не містять доводів, які б підтверджували наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката 1.

     Заслухавши доповідача – члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши скаргу ОСОБИ 1, дослідивши  додані скаржницею матеріали, а також письмові  пояснення адвоката 1, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката.

      Керуючись ст. 38, 39 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською  діяльністю №, видане Хмельницькою  обласною КДКА  року на підставі рішення  від 15.04.1998 року  №.
  2. Рішення  про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   або до суду.  

 

 

Голова КДКА

Хмельницької області                                                   В.Б. ПРЯДУН

 

Голова дисциплінарної   палати                                   Н.В. СВІРНЕВСЬКА

 

Секретар    палати                                                         О.Т. ТАРАДАЙ