Рішення № 40 від 21.07.2014 року

 

РІШЕННЯ

21 липня 2014                                                    м.Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина Желіхівського О.М., Кузняка А.А., розглянувши дисциплінарну справу за Поданням Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 12.09.2012р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м.Хмельницький)

встановила:

На засідання палати адвокат 1 не з'явився про день і час слухання справи був повідомлений належним чином. КДКА отримала письмову заяву від адвоката 1 про те, що він сплатив частину щорічного внеску в сумі 1218 грн. і на підтвердження цього надав квитанцію № 1119649 від 21.07.14. Згідно поданої заяви адвокат зобов'язується сплатити решту суми, тобто 1000 грн. 22 та 23 липня 2014р. рівними частками. Несплату щорічного внеску пояснює тим, що він знаходиться у скрутному матеріальному становище, відсутністю належного доходу від адвокатської діяльності та складною кризовою ситуацією в Україні. Однак на підтвердження свого скрутного матеріального становища, та відсутність належного доходу від адвокатської діяльності нічим не підтверджена, із заявою про розстрочку платежу до Ради адвокатів Хмельницької області не звертався, отже викладене в заяві не може бути прийнята до уваги.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 34,35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 12.09.2014р. Хмельницькою обласною КДКА ) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження.

      Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай