Рішення № 41 від 21.07.2014 року

РІШЕННЯ

21 липня 2014р.                                                                     м. Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л.Дузняка A.A., Желіхівського О.М. розглянувши дисциплінарну справу за Поданням Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 15.06.2011р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності- м.Хмельницький)

встановила:

07 липня 2014р. було порушено дві дисциплінарні справи за Поданням Ради адвокатів Хмельницької області від 14 травня 2014р. за несплату адвокатом 1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі за текстом щорічні внески) за 2014р. в сумі 1218, 00 грн. , справа № 87/2/14-14, та за Поданням Ради адвокатів Хмельницької області від 16.06. 2014р. за несплату адвокатом 1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 12 днів 2012р. та за 2013р. в сумі 1187,38 грн., справа № 163/2/14-14

Враховуючи доцільність розгляду вказаних дисциплінарних справ одночасно, палата приходить до висновку про об'єднання вказаних дисциплінарних справ в одне провадження.

Адвокат 1 повідомлялась належним чином про день і час слухання справи. Згідно поштового повідомлення рішення про порушення відносно неї дисциплінарної справи та Довідку отримала за її довіреністю ОСОБА 1 14.07.14р. Інше повідомлення повернулось за закінченням терміну зберігання. Отже адвокат була повідомлення належним чином. На засідання палати не з'явилась, письмові повідомлення не надала.

Дисциплінарною палатою встановлено, що адвокат 1 не сплатила щорічні внески за 12 днів 2012р., за 2013 та 2014роки. Своєчасна несплата щорічних внесків не звільняє адвоката від виконання свого обов'язку по їх сплаті, отже дисциплінарний проступок є триваючим.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.34,35, 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

 

ВИРІШИЛА:

Обєднати в одне провадження дисциплінарні справи № 87/2/14-14 і № 163/2/14-14 і надати дисциплінарній справі № 87/2/14-14.

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 15.06.2011р. Хмельницькою обласною КДКА ) до дисциплінарної відповідальності і застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                                                 В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                              Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                               О.Т. Тарадай