Рішення № 45 від 21.07.2014 року

 

Р І Ш Е Н Н Я

21 липня 2014р.                                                                                           м. Хмельницький

 

            Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати палати  Желіхівського О.М., Кузняка А.А., Стасишина А.Л.,  розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 15.03.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – Хмельницька область, м. Нетішин)

встановила:

            На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 14.05.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 14 днів 2012 року та 2013 рік в сумі 1187,38 грн. адвокатом.  Згідно витягу, адвокат 1 внесений до Єдиного реєстру адвокатів України.

            Перевіркою встановлено, що адвокат 1 не сплатив щорічного внеску за 14 днів 2012 року та 2013 рік в сумі 1187,38 грн. 30.05.2014 року адвокат надав письмові пояснення. В поясненнях адвокат 1 зазначив що, по-перше, він не мав об’єктивної змоги виконати свій професійний обов’язок щодо сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 14 днів 2012 року та за 2013 рік в сумі 1187, 38 грн., внаслідок того, що Радою адвокатів Хмельницької області не було вчасно виконано власного обов’язку щодо забезпечення адвоката зразком платіжного документу для сплати обов’язкового щорічного внеску. По-друге, адвокат 1, посилаючись на ст. 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зазначив, що з 2 квітня 2013 року (день вчинення дисциплінарного проступку) по 14 травня 2014 року (день складення Подання №432/0/2-14) минуло більше одного року, і підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності не існує. Крім того, адвокат 1 пояснив, що до нього не може застосовуватись дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю з підстав, описаних у Поданні №432/0/2-14, оскільки це, на його думку, суперечить положенням ч.2 ст.31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

            Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

            Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12.2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі - Положення), яким передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

             Посилання адвоката на пропущений строк для притягнення його  до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічних внесків за грудень 2012 року та 2013 рік не заслуговують на увагу, оскільки цей проступок мав триваючий характер, тобто виник  в 2013 році і продовжував існувати, оскільки адвокат добровільно не зупиняв  свою адвокатську діяльність, а також його діяльність як адвоката не зупинялася  у цей період  за рішенням органу  адвокатського самоврядування   як дисциплінарне стягнення. Окрім того,  згідно п.4.3 Положення, у випадку, якщо рада адвокатів регіону не створена   як юридична особа та не має поточного рахунку, щорічні внески адвокатів сплачуються на поточний рахунок НААУ. Отже,  посилання адвоката 1  на нібито  відсутність бланку  платіжного  доручення через не створення  ради адвокатів Хмельницької області, спростовуються вищевикладеним.

  Таким чином,  адвокат  1 внески за 14 днів 2012 року та 2013 рік в сумі 1187,38 грн. не сплатив,  поважності причини такої несплати не навів, чим скоїв  дисциплінарний проступок.

    Відповідно до ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків. Оскільки адвокат 1  внесок за 2012-2013 роки не сплатив, не виконавши рішення органів адвокатського самоврядування,  тим самим  вчинив дисциплінарний проступок.

Вчинення адвокатом дисциплінарного проступку дає підстави для притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження згідно частини 1 пункту 2  ст.35 Закону “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”.

Керуючись ст.ст. 33,34,35,41 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

  1. Подання ради адвокатів Хмельницької області  від 14 травня 2014 року задовольнити.
  2. Притягнути адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № видане 15.03.2012 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності – Хмельницька область, м. Нетішин до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права заняття адвокатською діяльністю  на 6 місяців.
  3. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова КДКА Хмельницької області                                                             

 

Голова дисциплінарної палати 

 

В.Б.Прядун

 

Н.В.Свірневська

 

 

Секретар дисциплінарної палати                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Т.Тарадай