Рішення № 48 від 06.08.2014 року

РІШЕННЯ

 

06 серпня 2014р.                                                                     м.  Хмельницький

Кваліфікаційна - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Кузняка А.А., Желіхівського О.М. розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № , видане ..10.2002р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності м.Хмельницький)

                                               встановила:

Під час розгляду дисциплінарної справи було встановлено, що адвокат 1 не внесений в ЄРАУ, однак отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю Хмельницькою обласною КДКА ( копія Свідоцтва надана адвокатом разом із поясненнями). Отже дисциплінарна справа може бути порушена і відповідно розглянута у відповідності до рішення НААУ, РАУ № 254 від 17.12.2013р. «Про порядок визначення юрисдикції КДКА регіону, до якої піддягає направлення скарг стосовно адвокатів, які не підтвердили інформацію про себе або відомості щодо яких відсутні в ЄРАУ» зміст якого свідчить про наступне: враховуючи існування випадків не підтвердження адвокатами інформації про себе в ЄРАУ, за наявності достовірних даних про видачу їм свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, з метою недопущення звільнення їх від дисциплінарної відповідальності лише з підстави неможливості визначення КДКА регіону, уповноваженої розглядати скарги відносно таких адвокатів,- скарги відносно таких адвокатів направляються на адресу КДКА того регіону, у якому була здійснена видача свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю зазначеним особам. Адвокат 1 на засідання палати не з’явився, надав пояснення зі змісту якого вбачається що оскільки він не внесений в Єдиний реєстр адвокатів України ( надалі ЄРАУ) то згідно ст. 33 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» КДКА Хмельницької області не має повноважень на розгляд Подання Ради, вважає, що він був позбавлений можливості висказати своє волевиявлення стосовно формування органів адвокатського самоврядування, а тому ті адвокати які приймали участь у формуванні органів адвокатського самоврядування і повинні сплачувати внески, висказав небажання приймати участь у роботі дисциплінарної палати .

Не можна погодитися із таким твердженням адвоката. Приписами ст. 17 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ, відомості щодо адвокатів вносяться радами регіонів. Для чого необхідно подати стосовно себе заяву відповідного змісту, зміну відомостей про себе адвокат повідомляє протягом 3-х днів. Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності. Вказане вище закріплене і в рішенні НААУ, РАУ № 254 від 17.12.2013р. «Про порядок визначення юрисдикції КДКА регіону, до якої підлягає направлення скарг стосовно адвокатів, які не підтвердили інформацію про себе або відомості щодо яких відсутні в ЄРАУ»

Адвокату 1 свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю видавалось Хмельницькою обласною КДКА на підставі рішення Хмельницької кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від ..11.1993р. №. Фактично адвокат здійснює свою діяльність в м. Хмельницькому, має офіс за адресою м. Хмельницький, вул…. Кутовий штамп на поясненні адвоката є підтвердженням того що адвокат 1 є адвокатом, робоча адреса його знаходиться у м.Хмельницькому , організаційна форма діяльності «Бюро адвоката 1.». Крім того адвокат 1 є членом громадської ради при УМВСУ у Хмельницькій області саме як адвокат. Отже КДКА Хмельницької області повноважна розглядати Подання Ради стосовно адвоката 1.

                Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в

якому такі внески сплачуються.

        Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

Приписами ст. 34 ч.2 п.6,7 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що дисциплінарним проступком є невиконання рішень адвокатського самоврядування, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. Адвокат 1 не надає відомості про себе в ЄРАУ чим порушує вимоги ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та не виконує рішення органів адвокатського самоврядування - не сплачує щорічні внески.

Згідно ст. 46 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організаційними формами адвокатського самоврядування є: конференція адвокатів регіону, рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів України. Рішенням з’їзду, в межах своєї компетенції, що зазначена в ст. 54 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено сплату щорічних внесків в сумі одної мінімальної заробітної плати на рік, Рішенням Ради України затверджено Положення про внески, якім визначено строки сплати та відповідальність за несплату щорічних внесків

Несплата адвокатом щорічних внесків у строки передбачені Положенням не звільняє адвоката від їх сплати, отже порушення є триваючим, в бездіяльності адвоката є склад дисциплінарного проступку.

Приписами ст.31 ч.2 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено : «Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі : повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку,., систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.» Приписами ст. 2 Правил адвокатської етики ( надалі Правил) передбачено: «Дія цих Правил поширюється на всіх адвокатів України.» Статтею 7 Правил передбачено, що адвокат у своїй професійної діяльності має дотримуватися чинного законодавства України, статтею 12 Правил на адвоката покладено обов’язок виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. Рішення органів адвокатського самоврядування про які йдеться у вказаному рішення є чинними, та такими, що прийняті у межах їх компетенції. Отже несплата щорічного внеску є грубим порушенням Правил адвокатської етики.

Дисциплінарний проступок адвоката є триваючим,, будь-яких законів чи підзаконних актів, рішень органів адвокатського самоврядування яки б звільняли адвоката від сплати щорічних внесків немає.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення було враховано тривалий характер дисциплінарного порушення, систематичність порушення, грубе порушення Правил адвокатської етики, особу адвоката. Адвокат 1 має великий стаж роботи адвоката, представляє адвокатуру у громадських організаціях Хмельницької області, певний період часу очолював Хмельницьку обласну КДКА отже має вплив на інших адвокатів, спонукає їх своїм прикладом не сплачувати щорічні внески.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст 31, 34, 41 ЗУ «Про адвокатуру та

адвокатську діяльність»

ВИРІШИЛА:

Притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане ...10.2002р. Хмельницькою обласною КДКА ) та застосувати дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на строк один рік.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії або до суду, оскарження рішення не зупиняє його дії.

Рішення направити Раді адвокатів Хмельницької області.

 

 

      Голова КДКА Хмельницької області                                                         В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                                                                       Н.В. Свірневська

 

     Секретар дисциплінарної палати

     КДКА Хмельницької області                                                                        О.Т. Тарадай