Рішення № 58 від 29.09.2014 року

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  м. Хмельницький                                                              29 вересня 2014року                                                                         

        Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати палати  Желіхівського О.М., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1,

                                                ВСТАНОВИЛА:  

          На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.06.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 12 днів 2012 р. та 2013 рік в сумі 1187,38 грн адвокатом 1.

          Крім того, в липні 2014 року до КДКА надійшло ще одне подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.06.2014 р. про несплату адвокатом 1 щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 рік в сумі 1218,00 грн.

          Згідно ст. 57 ч.1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

          Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), яким передбачено обов’язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31  березня поточного року ( п.п. 2.1, 2.5), порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком.   За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення(п. 2.16-2.18 ).

  Адвокат 1 за 12 днів 2012 р. та до 31.03.2013 і до 31.03.2014 р. внески не сплатив, отже на думку  ради адвокатів Хмельницької області,  скоїв дисциплінарний проступок.

     В ході проведення перевірки  було встановлено, що адвокат 1 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю  № видане  Хмельницькою обласною КДКА  на підставі рішення від 15 квітня 1998 року №. Згідно даних, які містилися в єдиному реєстрі адвокатів  станом на 01.01.2013 року, адреса здійснення  ним адвокатської діяльності була вказана як м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 71.  Водночас адвокат 1 в  усній розмові  надав пояснення  та підтвердив їх копіями  документів, які свідчать, що адвокат 1  фактично припинив  свою  адвокатську діяльність ще в 2006 році, зареєструвавшись як фізична особа - підприємець. Згідно   довідки з ЄДРПОУ, починаючи з 19.04.20106 року, адвокат 1 є приватним підприємцем та займається діяльністю, не пов’язану з наданням  адвокатських  послуг  та іншою діяльністю, пов’язану з наданням правової допомоги.   За даними  ДПІ у м. Хмельницькому адвокат 1  здає звітність як приватний підприємець і знаходиться на обліку  як платник  єдиного податку з кодом КВЕД 51.19.0. «посередництво в торгівлі товарами широкого вжитку».  

    Згідно ст.1 Закону Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,   адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність  адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

   Відповідно до ст.34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності  є вчинення ним дисциплінарного проступку.

   Оскільки під час перевірки здобуто докази того, що адвокат 1  не займається   професійною адвокатською діяльністю чи надає інші види правової допомоги на підставі укладених ним усних чи письмових угод, а займається іншою підприємницькою діяльністю, у відкритті провадження про притягнення його до дисциплінарної відповідальності як адвоката, слід відмовити.

    На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.32,39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,-

8В И Р І Ш И Л А :

  1. Об'єднати  подання Ради адвокатів Хмельницької області від

26.06.2014.

  1.           Відмовити в порушенні  дисциплінарної справи щодо адвоката 1  у зв’язку з тим, що він фактично припинив адвокатську діяльність  в  2006 році і в даний час  такою діяльністю не займається.
  2. Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття

до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                          В.Б.Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                          О.Т. Тарадай