Рішення № 59 від 29.09.2014 року

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

29 вересня 2014р.                                                                                  м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів дисциплінарної палати: Кузняка А.А., Стьопіна О.Ю., Стасишена А.Л., Желіхівського О.М., розглянувши скаргу ОСОБИ 1 на дії адвоката 1 та матеріали перевірки,-

встановила:

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга громадянина ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

            Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат 1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № видане 23.07.2010 року Хмельницькою обласною КДКА, адресою робочого місця адвоката є м. Шепетівка, організаційною формою діяльності є: Індивідуальна адвокатська діяльність. Отже, дисциплінарне провадження, щодо адвоката 1 має здійснюватися відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області.

            У своїй скарзі ОСОБА 1 вказує, що в січні 2012 року він звернувся до адвоката 1 за наданням юридичної допомоги. Між ними був укладений договір про надання юридичної допомоги. Він сплатив адвокату 5 000 доларів США. Скаржник вказує, що адвокат 1 спочатку надавав йому певну допомогу, однак потім самоусунувся від захисту інтересів скаржника, перестав ходити в судові засідання, ігнорував його дзвінки та прохання завершити справу.

            Скаржник вказує, що був змушений шукати захисту в інших місцях, брати захист своїх інтересів на себе.

            Вказує, що після завершення розгляду його справи звертався до адвоката 1 з проханням повернути гонорар або його частину, однак той відмовився.

            ОСОБА 1 у своїй скарзі, зазначає, що адвокат сказав, що якщо ОСОБА 1 буде наполягати, то він зробить так, що останній отримає тюремне ув’язнення.

            Скаржник вказує, що змушений був чекати з поданням скарги на адвоката, тому що боявся за свою долю.

            Просить порушити відносно адвоката 1 дисциплінарне провадження та анулювати його свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, з наступним виключенням з єдиного реєстру адвокатів України.

            Проведення перевірки було доручено члену дисциплінарної плати КДКА Хмельницької області, адвокату Стьопіну О.Ю.

            22.09.2014 року, під час проведення перевірки, ОСОБА 1 надав копію вироку Хмельницького міськрайонного суду від 05.06.2014 року та привів до адвоката Стьопніа О.Ю. громадянина ОСОБУ 2 з метою надання останнім пояснень по суті скарги.

            ОСОБА 2 особисто написав пояснення та надав їх адвокату Стьопіну О.Ю.

Пояснення ОСОБИ 2 аналогічні доводам скарги ОСОБИ 1.

            На адресу адвоката 1 була направлена копія скарги ОСОБИ 1 та прохання надати пояснення по суті скарги.

            На адресу КДКА Хмельницької області адвокатом 1 було надано пояснення по суті скарги та додані документи: копія витягу з наказу  № 19 о/с від 30.01.2012р.; копія договору про надання юридичної допомоги від 30.01.2012р.; копія угоди про надання правової допомоги (кримінальна справа) від 30.01.2012р.; копія заяви ОСОБИ 3.; копія обвинувального висновку по кримінальній справі № 19/5165.

            У своїх поясненнях адвокат 1 вказує, що добросовісно виконував свої зобов’язання відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вимог КПК України. Вказує, що ОСОБА 1 неадекватно поводив себе щодо нього. Вказує, що відмовився від укладення угоди для участі в суді апеляційної інстанції.

            Просить відмовити ОСОБІ 1 у його неправомірних вимогах.

            З наданих адвокатом копій договорів про надання юридичної допомоги вбачається, що вони укладені між адвокатом 1 та ОСОБОЮ 1 на надання останньому правової допомоги в суді першої інстанції.

            З наданої копії вироку, вбачається, що він винесений 05.06.2014 року, за участю захисника адвоката 1.

            Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

            В ході проведення перевірки підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

Крім того, відповідно до ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

            На момент подання скарги, пройшло вже більше року.

            Адвокат Стьопін О.Ю. вважає, що у порушенні дисциплінарної справи необхідно відмовити.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Відмовити у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1 по фактам викладеним у скарзі від 02.07.2014р. за відсутністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

 

Рішення може бути оскаржено протягом 30-ті днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                          В.Б.Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                          О.Т. Тарадай