Рішення № 65 від 14.10.2014 р.

РІШЕННЯ

14 жовтня 2014 р.                                  м. Хмельницький                                                              

Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Дем’янової О.В., Желіховського О.М., Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №, видане 16.11.1993 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - м. Хмельницький)

встановила:

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.06.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 12 днів 2012 р. та 2013 р. в сумі 1187,38 грн. адвокатом  1.

Крім того, на розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло ще одне подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.06.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 рік в сумі 1218,00 грн. адвокатом 1 За таких обставин доцільно об'єднати обидва подання Ради адвокатів Хмельницької області від 26.06.2014року в одне провадження.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12.2012 р. затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування згідно якого встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в

якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 р. № 72 щорічні внески сплачуються до 31 березня поточного року, а порушення порядку та строків сплати є дисциплінарним проступком.

Разом з тим, відповідно до змісту рішення НААУ від 17.12.2013 року № 254 «Про порядок визначення юрисдикцій КДКА регіону,до якої підлягає направлення скарг стосовно адвокатів, які не підтвердили інформацію про себе або відомості щодо яких відсутні в Єдиному реєстрі адвокатів України», враховуючи існування випадків не підтвердження адвокатами інформації про себе в ЄРАУ, за наявності достовірних даних про видачу їм свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю, з метою недопущення звільнення їх від дисциплінарної відповідальності лише з підстав неможливості визначення КДКА регіону, уповноваженого розглядати скарги відносно таких адвокатів,- скарги таких адвокатів направляються на адресу КДКА того регіону, у якому була здійснена видача свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю зазначеним особам.

Натомість, відомості про адвоката 1 та адреса його робочого місця в ЄРАУ відсутні.

Як свідчать архівні записи реєстру адвокатів, що діяв станом на 01.01.2013 року, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю адвокату 1 було видане 16 листопада 1993 року за №, а місце здійснення адвокатської діяльності вказане як м.Хмельницький……

10 липня 2014 р. на зазначену адресу адвоката 1 було направлено копію подання із пропозицією надати пояснення, а також надіслано повідомлення про засідання дисциплінарної палати 21 липня 2014 р. із зазначенням часу та місця. На дату прийнятя рішення у його справі адвокат пояснень не надав, а направлене йому поштове відправлення повернулося як не вручене.

Під час перевірки робочого місця за вказаною адресою перебування в ньому адвоката 1 теж не виявлено. Як зазначили інші користувачі офісних приміщень в будинку №  по вул. (адвокати 2 і 3). Адвокат 1 вже тривалий час адвокатською практикою не займається, а договір на оренду офісного приміщення, в якому адвокат 1 практикував за адресою вул. (2-поверх), за рішенням виконкому Хмельницької міської ради, розірваний, а приміщення передане в оренду іншим особам. Водночас, як пояснювали його колеги, адвокат 1 давно є пенсіонером за віком, а також страждає на хронічні хвороби, що унеможливлюють його діяльність як адвоката.

Згідно ст.40 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідні певні умови, в т.ч. його пояснення та особиста участь в засіданні дисциплінарної палати або докази завчасного повідомлення адвоката про місце, день і час засідання, коли він без поважних причин не з’явився на засідання дисциплінарної палати. Водночас, не повідомлення адвоката про місце, день і час засідання дисциплінарної палати КДКА та про наявність

дисциплінарного провадження щодо його особи, порушення дисциплінарної справи та її розгляд.

За обставин, що викладені, керуючись ст.39 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,

ВИРІШИЛА:

  1.  Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката 1 у зв’язку з тим, що відсутні достовірні відомості про фактичне здійснення ним адвокатської діяльності та робоче місце адвоката.
  2.  Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або до суду.

 

       Голова КДКА Хмельницької області                                                           В.Б. Прядун

 

      Голова дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                                                                          Н.В. Свірнеська

 

      Секретар дисциплінарної палати

      КДКА Хмельницької області                                                                          О.Т. Тарадай