Рішення № 72 від 4 грудня 2014 р.

04 грудня 2014 р.                                                                                                  м.Хмельницький

Р І Ш Е Н Н Я

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати Стьопіна О.Ю., Стасишина А.Л., Кузняка А.А., Дем’янової О.В., за участю голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б. в ході розгляду дисциплінарної справи, порушеної відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №) за скаргою директора ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 1 ОСОБИ 1,-

в с т а н о в и л а:

04 грудня 2014 року до початку розгляду по суті дисциплінарної справи, порушеної щодо адвоката 1, остання заявила відвід голові дисциплінарної палати Свірневській Н.В. та голові КДК адвокатури Хмельницької області Прядуну В.Б. з мотивів їх можливої зацікавленості у результатах розгляду та її сумнівів щодо їх неупередженості при розгляді та винесенні рішення щодо неї.

Після прийняття дисциплінарною палатою рішення про задоволення заявлених адвокатом 1 відводів голові КДК адвокатури Хмельницької області Прядуну В.Б. та голові дисциплінарної палати КДКА адвокатури Хмельницької області Свірневській Н.В., членами дисциплінарної палати КДК адвокатури Хмельницької області Дем’яновою О.В., Стьопіним О.Ю. і Стасишиним А.Л. заявлено самовідвід з тих мотивів, що між ними та адвокатом 1 існують неприязні стосунки з причин некоректної її поведінки в судових засіданнях та за межами суду.

Заявлені самовідводи членів дисциплінарної палати Дем’янової О.В., Стьопіна О.Ю. і Стасишина А.Л. задоволені.

Адвокат Кузняк А.А., як член дисциплінарної палати проводив попередню перевірку за скаргою на неправомірні дії адвоката 1, тому приймати участі у голосуванні при прийнятті дисциплінарної палатою рішення за результатами розгляду скарги не може.

Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.

Оскільки дисциплінарна палата КДК адвокатури Хмельницької області нараховує 7 членів, 5 з яких в силу викладених причин не можуть приймати участь у розгляді вказаної дисциплінарної справи, на підставі ст.41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 7.3. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області,-

В И Р І Ш И Л А:

Дисциплінарну справу відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №, видане КДК адвокатури Хмельницької області 16.11.1993 р.) надіслати до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого спрямування її до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури іншого регіону України.

Голова КДКА Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельн6ицької області                                                    Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                     О.М. Желіхівський