Рішення № 6 від 05.03.2015 р.

 

 

РІШЕННЯ

 

5 березня 2015 р.                                                             м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Прядуна В.Б., голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Желіхівського О.М., Дем’янової О.В. розглянула скаргу ОСОБИ 1 на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 23.07.2010 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

У скарзі ОСОБА 1 заявляє про невиконання адвокатом 1 укладеного договору про надання правової допомоги під час розгляду кримінального провадження про обвинувачення ОСОБИ 1 судами першої, апеляційної та касаційної інстанції та висуває вимогу повернення сплаченої винагороди.

Адвокат 1 надав пояснення з приводу скарги, в якому заперечив факти невиконання умов договору та зазначив про те, що договір було розірвано ним в односторонньому порядку у зв’язку з невиконанням клієнтом ( ОСОБОЮ 1) передбачених договором обов’язків, зокрема, несплатою гонорару. Про розірвання договору ОСОБА 1 був повідомлений.

У відповідності до ст. 47 ч. 4 п. 3 КПК України захисник має право відмовитися від виконання своїх обов’язків у випадку умисного невиконання обвинуваченим умов укладеного з захисником договору.

Як вбачається з тексту договору (п. 5.2.) підтвердженням оплати гонорару є квитанція, що видається адвокатом. Квитанції на суму, про яку йдеться в скарзі ОСОБИ 1, не представлено скаржником чи особами, які діяли в його інтересах, в тому числі і ОСОБИ 2, на свідчення якої послалася апеляційна інстанція.

Щодо сплати на користь адвоката 250 грн, то слід прийняти до уваги, до договором передбачено окреме відшкодування фактичних витрат (п. 5.3. договору). Достовірним є твердження адвоката про понесення ним фактичних витрат на цю суму, що слідує з наступних обставин : розташування робочого місця адвоката в м. Городок, суду першої інстанції – в смт. Ярмолинці, суду апеляційної інстанції – в м. Хмельницькому, що обумовлює необхідність транспортних розходів; укладення договору безпосередньо з ОСОБОЮ 1, що свідчить про щонайменше одну особисту зустріч клієнта з адвокатом; надання адвокатом копій документів в додаток до пояснення, що переконує у виконанні певного обсягу роботи щодо підготовки до здійснення захисту у кримінальному провадженні.

За таких умов слід визнати, що скаржником ОСОБОЮ 1 не доведено факту виконання умов договору в повному обсязі, що дає підстави адвокату розірвати договір в односторонньому порядку.

Заяви про розголошення конфіденційної інформації зацікавленим особам та приховування інформації від слідства, викладена в скарзі ОСОБИ 1, є суперечливими, неконкретизованими та абстрактними, тому не можуть стати підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Отже, перевірка скарги виявила відсутність порушень в діяльності адвоката 1, який діяв у відповідності до чинного законодавства.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката 1 за скаргою ОСОБИ 1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                           _________(В.Б. Прядун)

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                _________(Н.В. Свірневська)

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                _________(О.Т. Тарадай)