Рішення № 8 від 08.04.2015 р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

«08» квітня 2015р.                                                                     м. Хмельницький.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., членів дисциплінарної палати: Стьопіна О.Ю., Дем’янової О.В., Стасишина А.А., Желіхівського О.М. за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 та матеріали перевірки,-

встановила:

            На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшло Подання Ради адвокатів Хмельницької області про притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Адвокату було направлено копії подання із пропозицією надати пояснення. Станом на момент складання довідки адвокат сплатив внесок та надав пояснення з відповідними доказами. Невчасна сплата внеску викликана поважними причинами – сімейними обставинами.

Проведення перевірки було доручено адвокату Стьопіну О.Ю.

Під час перевірки було встановлено, що адвокат сплатив внески 30.03.2015 року. Невчасна сплата внесків обумовлена поважними причинами – сімейними   обставинами.

У зв’язку із наведеним, комісія приходить до висновку, що в діях адвоката 1 відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Таким чином, дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області, підстав для порушення дисциплінарної справи не виявлено.

            На підставі наведеного, керуючись ст. 33, 34, 36, 37, 38, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката 1.

 

2. Рішення може бути оскаржено протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова

Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                            ________________ (В.Б. Прядун)

 

Голова

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                     __________________(Н.В. Свірневська)

 

Секретар

Дисциплінарної палати КДКА

Хмельницької області                                  __________________(О.М. Желіхівський)