Рішення від 03.02.2014 року

РІШЕННЯ

3 лютого 2014 р.                                                                                м. Хмельницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Желіхівського О.М., членів дисциплінарної палати: Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В., за уча'стю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу, порушену відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 2007 р., видане Хмельницькою обласною КДКА) за скаргою ОСОБИ 1,

ВСТАНОВИЛА:

У липні 2012 року адвокат 1, не обіймаючи посади в органах адвокатського самоврядування, не маючи жодних повноважень щодо приймання заяв та необхідних документів від осіб, які виявили намір скласти кваліфікаційний іспит про право на зайняття адвокатською, представився ОСОБІ 1 членом атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, отримав від нього заяву та особисті документи та грошові кошти у сумі 5000 доларів США, начеб то, як сплату за складання іспитів.

Будучи обманутим адвокатом 1, ОСОБА 1 декілька разів упродовж декількох місяців з’являвся на засідання кваліфікаційної палати КДК адвокатури Хмельницької області, однак до складання кваліфікаційного іспиту головою кваліфікаційної палати не запрошувався.

У подальшому адвокат 1 під час неодноразових телефонних розмов з ОСОБОЮ 1, які тривали до жовтня 2013 року, продовжував обманювати останнього з приводу надходження його документів, заяви та коштів до КДК адвокатури Хмельницької області, переконував його щодо своєї причетності до діяльності кваліфікаційної палати та свого особистого впливу на прийняття кваліфікаційною палатою відповідних рішень, запевняючи заявника у тому, що він у найближчому майбутньому буде допущеним до складання іспитів та отримає відповідне свідоцтво.

Запідозривши адвоката 1 у непорядності, ОСОБА 1 став вимагати у нього повернення    

    своїх документів, заяви та коштів, на що останній став, уникати зустрічей із ним.

Прийняти участь у засіданні дисциплінарної палати адвокат 1 не побажав та на      

    засідання не з’явився.

Надав письмові пояснення, в котрих заперечив отримання від ОСОБИ 1 коштів, документів та заяви. У поясненні повідомив, що його можливі стосунки з ОСОБОЮ 1 і його родиною носять виключно особистий характер та не є відносинами адвокат - клієнт.

При цьому, у своїх поясненнях, які ж саме стосунки мали місце між ним та ОСОБОЮ 1, адвокат 1 не вказав, але зауважив, що надані скаржником аудіо записи телефонних розмов не можуть слугувати доказом у дисциплінарному провадженні, оскільки його голос не ідентифікований.

Зазначив, що членом атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури нікому не представлявся.

Вважає, що дисциплінарне провадження щодо нього розпочате безпідставно, оскільки на час порушення дисциплінарної справи він ще не подав своїх письмових пояснень, що, на його думку, свідчить про однобічність, упередженість і зацікавленість членів дисциплінарної палати.

Заявив клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи до розгляду Вищою дисциплінарною комісією адвокатури України його скарги на рішення КДКА Хмельницької області від 20 січня 2014 року про порушення щодо нього дисциплінарного провадження. Водночас, адвокат 1 заявив і відвід усьому складу дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області через некваліфікованість, упередженість та зацікавленість, доказом чому є рішення ВКДКА України у іншій його справі.

Заява 1 про відвід усьому складу дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області задоволенню не підлягає у зв’язку з її безпідставністю.

Не заслуговує на увагу і клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку із оскарженням рішення про порушення дисциплінарного провадження, оскільки, по-перше, чинне законодавство не передбачає такої підстави для зупинення розгляду, а по-друге - адвокатом не надано жодного доказу надсилання ним скарги на рішення дисциплінарної палати про порушення щодо нього дисциплінарного провадження до ВКДКА України.

На думку палати, наведені у письмових поясненнях адвоката 1 доводи про відсутність у його діях дисциплінарного проступку є намаганням уникнути відповідальності та спростовується наступним.

З письмових пояснень скаржника, наданих ним члену дисциплінарної палати, його усних пояснень на засіданні дисциплінарної палати КДК адвокатури Хмельницької області вбачається, що ОСОБА 1 сприймав адвоката 1 як члена атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області - органу, уповноваженого приймати документи та кваліфікаційні іспити претендентів на отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокат 1 при спілкуванні із ОСОБОЮ 1, з липня 2012 року по жовтень 2013 року, позиціонував себе в якості члена атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, оскільки повідомляв йому порядок та деталі роботи атестаційної (кваліфікаційної) палати, демонстрував свою обізнаність із внутрішніми питаннями діяльності атестаційної (кваліфікаційної) палати, запевняв в наявності тісних особистих зв’язків з іншими членами атестаційної (кваліфікаційної) палати, називаючи у розмовах їх прізвища.

Саме як посадова особа органу адвокатського самоврядування адвокат 1 прийняв у нього документи та грошові кошти, надавав інформацію щодо порядку, місця та часу складання кваліфікаційного іспиту.

Усні та письмові пояснення ОСОБИ 1 в повній мірі підтверджуються звукозаписами телефонних розмов із адвокатом 1, які він випадково записав на диктофон, вмонтований в його мобільний телефон.

Оглядом наданого ОСОБОЮ 1 мобільного телефону підтверджено наявність контактів абонента «адвокат 1» та аудіо записів цих контактів у вигляді окремих аудіо файлів, збережених у карті пам’яті мобільного телефону скаржника.

Номер мобільного телефону 067-******* контакту «адвокат 1» відповідає відомостям Єдиного реєстру адвокатів України щодо засобів телефонного зв’язку адвоката 1.

Пояснення ОСОБИ 1 є послідовними та обґрунтованими. Будь-яких об’єктивних підстав, які б вказували на наявність у нього причин обмовити адвоката 1, не встановлено. Не називає таких причин і сам адвокат 1.

Дисциплінарна палата приймає до уваги звукозапис розмов, наданий скаржником, виходячи із наступного.

Згідно із п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право подавати докази на підтвердження своїх доводів.

Дисциплінарна палата зважає на те, що правові позиції щодо оцінки допустимості доказів у кримінальному судочинстві, яке представляє собою найбільш суворі вимоги до доведеності вини особи у вчиненні правопорушення, сформульовані у рішенні Конституційного Суду України у справі № 12-рп/2011.за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року, в п. 3.4 якого зазначеного, що Конституційний Суд України виходить з того, що фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і ззовні. При оцінюванні на предмет допустимості як доказів у кримінальній справі фактичних даних, що містять інформацію про скоєння злочину чи підготовку до нього та подані в порядку, передбаченому частиною другою статті 66 Кодексу, необхідно враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або юридичних осіб, їх мету та цілеспрямованість при фіксуванні зазначених даних.

Оцінюючи звукозаписи розмов, наданих скаржником, дисциплінарна палата враховує їх ситуативний характер, мету і цілеспрямованість, не пов’язану із документуванням діяльності адвоката 1 і тому вважає, що будь-які конституційні права і свободи громадянина адвоката 1 при їх здійсненні порушені не були, а тому надані ОСОБОЮ 1 звукозаписи розмов є допустимими доказами у дисциплінарній справі, які повністю узгоджуються із письмовими та усними поясненнями скаржника.

Натомість пояснення адвоката 1 є суперечливими. З одного боку він визнає факт знайомства з ОСОБОЮ 1, а з іншого не повідомляє про суть відносин, що між ними склалися та про причини можливої обмови з боку останнього, не заперечуючи при цьому факту своїх розмов із ОСОБОЮ 1.

Прослухавши аудіо записи телефонних розмов, усі присутні поза всяким сумнівом упізнали співрозмовників, переконались у обґрунтованості скарги ООСБИ 1, оскільки наявні у нього звукозаписи є розмовами саме адвоката 1 з одного боку, а ОСОБИ 1 - з іншого.

Отже, під час розгляду дисциплінарної справи ОСОБИ 1 підтверджено, що своїми діями адвокат 1 порушив Присягу адвоката України, яка зобов’язує адвоката дотримуватись законності та принципів верховенства права, грубо порушив вимоги ст.7,12,62 Правил адвокатської етики, вчинив дисциплінарний проступок, передбачений гі.п 2, 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Діями адвоката 1 заподіяна значна шкода інтересам адвокатури України, оскільки вчинене істотно підриває її авторитет, знищує повагу до статусу адвоката, створює в суспільстві негативне уявлення про адвокатуру Хмельниччини та її органи самоврядування.

Значна шкода спричинена і заявнику, який зазнав матеріальних втрат, моральних страждань та був позбавлений можливості отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в порядку, передбаченому законодавством станом на липень 2012 р. без проходження стажування.

Враховуючи спосіб, обставини вчинення проступку, його тяжкість та наслідки, керуючись ст.41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна палата

 

ВИРІШИЛА

1. Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від 2007 р., видане Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

2. Копію рішення надіслати адвокату 1 та Раді адвокатів Хмельницької області.

3. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної                                                                                 В.Б. Прядун

комісії адвокатури Хмельницької області

 

Голова дисциплінарної палати                                             Н.В. Свірневська

КДКА Хмельницької області

 

Секретар дисциплінарної палати                                       О.М. Желіхівський

КДКА Хмельницької області