Рішення від 10 січня 2014 р № 2

РІШЕННЯ

 

10 січня 2014 року                                                            м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі дисциплінарної палати: Свірневська Н.В., Желіхівський О.М., Дем’янова О.В., Кузняк А.А., Стасишин А.Л., Стьопін О.Ю. за участю голови КДКА Прядуна В.Б., розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № .., видане Хмельницькою обласною КДКА …..2008р. згідно рішення про видачу свідоцтва № .. від ……2008 року, -

ВСТАНОВИЛА:

На адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга від ОСОБИ 1 на незаконні дії адвоката 1.

В даній скарзі ОСОБА 1 зазначає, що адвокат 1 приймала участь в якості її представника у цивільній справі по стягненню заборгованості за кредитним договором в Кам’янець-Подільському міськрайонному суді Хмельницької області та вчиняла не зовсім коректні адвокатські дії. Так, із моменту вступу у справу адвокат захищала не інтереси заявниці, а переслідує інтереси банку, сприяє ДВС Кам’янець-Подільського району у виконанні рішення, переслідуючи при цьому корисливі мотиви з метою отримання винагороди. При цьому, як стверджує скаржниця, адвокат 1 фальсифікує документи, підробляє підписи від імені ОСОБИ 1 та її дітей, систематично не сповіщає останню про розгляд та результати розгляду справи, контактує з представником ЮРИДИЧНА ОСОБА 1 щодо підробки документів у справі.

Як вбачається зі скарги, безпосередньо у судовому засіданні 23.10.2013 року ОСОБІ 1 стає відомо, що адвокат 1 повідомила суд телеграмами від свого імені та від імені ОСОБИ 2 (син ООСБИ 1) про відмову від розгляду справи та просила суд провадження у справі закрити. Ознайомившись Із матеріалами справи ОСОБА 1 з'ясувала, що в ході розгляду справи адвокатом були заявлені неправдиві відомості, виявила підроблені підписи, сфальсифіковані телеграми. На даний час адвокат 1 умисно залякує ОСОБА 1 та її сім’ю.

          ОСОБА 1. вважає, що адвокат 1, діючи в своїх корисних інтересах та інтересах банку, порушила присягу адвоката України, правила адвокатської етики, що призвело до розголошення адвокатської таємниці, а також не виконувала свої професійні обов’язки.

На підтвердження викладених обставин ОСОБА 1 надала копії документів: телеграми від 22.10.2013 року, адресовані Апеляційному суду Хмельницької області нібито від імені адвоката 1, телеграми ОСОБИ 1 від 22.10.2013 року адресована Апеляційному суду Хмельницької області, скарги на дії державного виконавця від 03 червня 2013 року, заперечення щодо результатів оцінки від 18 червня 2013 року, заяви від 07 травня 2013 року та позовної заяви про визнання правочину недійсним від 01 липня 2013 року.

В своїх поясненнях з приводу зазначеної скарги адвокат 1 вказує на її необґрунтованість та безпідставність, а обставини справи, викладені в скарзі, вважає надуманими. Водночас, адвокат зазначає, що при укладенні договору про надання правової допомоги із ОСОБОЮ 1, повідомила останній про можливі шляхи вирішення її проблеми та всі можливі ризики, в обов’язковому порядку погоджувала із нею всі свої дії, повідомляла про хід розгляду справи та її результати. Вважає також безпідставними звинувачення ОСОБИ 1 щодо її “змови” з представниками банку, експертами, виконавчою службою, оскільки вони нічим не підтверджені. Окрім того, адвокат вказує на ряд процесуальних заяв і скарг, з якими вона в інтересах свого клієнта зверталася до суду, зокрема, на дії державного виконавця, заперечення щодо результату оцінки майна, з позовом про визнання правочину недійсним тощо.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 12 грудня 2013 року було порушено дисциплінарну справу щодо адвоката 1 і в ході дисциплінарного провадження були отримані додаткові пояснення адвоката 1 по суті викладених в скарзі претензій.

Зокрема, адвокат 1 пояснює, що до укладання нею угоди про надання правової угоди від 09.10.2012 р. її клієнтка – ОСОБА 1 вже мала рішення місцевого суду від 01.06.2012 р. за позовом ЮРИДИЧНА ОСОБА 2 до відповідачів ОСОБИ 1, ОСОБИ 3, ОСОБИ 4 про звернення стягнення на предмет іпотеки, яким позовні вимоги були задоволені та постановлено в рахунок кредиторської заборгованості накласти стягнення на домоволодіння - житловий будинок відповідачів, що знаходиться за адресою…... Таким чином, ще до укладання угоди з адвокатом, було прийнято рішення про продаж об’єкту нерухомості за ціною, що визначена експертною оцінкою. А відтак, будь якої змови з експертами 1 та 2. адвокат не могла мати, оскільки оцінку нерухомого майна ОСОБИ 1 вони провели значно раніше, ще до вступу адвоката в справу.

Не здобуто також будь яких доказів того, що телеграму до апеляційного суду Хмельницької області, датовану 22.10.2013 р. у справі ОСОБИ 2 до ОСОБИ 1, нібито від імені адвоката 1, надіслала саме адвокат 1, оскільки остання в той час перебувала на санаторно-курортному лікуванні в Закарпатті разом зі своєю сім’єю, що підтверджується витягом з книжки санаторно-курортного лікування, яку вона надала особисто, як додаток до своїх пояснень. Водночас, як убачається з тексту зазначеної телеграма, вона була відправлена адресатові з м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Також не здійснювала адвокат 1 і жодних дій по залякуванню ОСОБИ 1 та її сім’ї «різними кримінальними ініціативами», оскільки будь яких доказів звернення з відповідними заявами з цього приводу до правоохоронних органів скаржниця до КДКА не надала.

Не здобуто доказів і того, що адвокат 1 перебуває в кадровому резерві на заміщення вакантної посади судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, оскільки адвокат участі у доборі кандидатів на посаду судді не приймала, відповідних документів не подавала та іспитів не складала.

В ході засідання дисциплінарної палати 10.01.2014 року адвокат 1 особисто підтвердила раніше надані нею пояснення та надала підтверджуючі документи.

Заслухавши доповідача - члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши матеріали скарги ОСОБИ 1, пояснення адвоката 1, дослідивши додаткові докази, надані адвокатом, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката 1, оскільки відсутні будь-які належні докази, які б свідчили про вчинення адвокатом 1 дисциплінарного проступку.

Керуючись ст.ст. 41,42 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області

ВИРІШИЛА:

  1.  Дисциплінарну справу щодо адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № ….., видане Хмельницькою обласною КДКА …..2008 р., порушену рішенням дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 12 грудня 2013 року - закрити.

2.  Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної                                         Прядун В.Б.

комісії адвокатури Хмельницької області          

 

Голова дисциплінарної палати                                                       Свірневська Н.В.

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області

 

Секретар дисциплінарної палати                                                    Желіхівський О.М.

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

адвокатури Хмельницької області