Рішення від 12.02.2014

Рішення

 

12 лютого 2014 року                                                                                          м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Желіхівського О.М., членів дисциплінарної палати: Кузеяка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В., за участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б., розглянувши дисциплінарну справу, порушену відносно адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № від 2011р. видане Хмельницького обласною КДКА) за повідомленням прокуратури Полонського району Хмельницької області,

ВСТАОВИЛА:

Приписами ч.4 ст.17 Правил адвокатської етики в редакції 2012 р. визначено, що адвокат не повинен приймати доручення на надання правової допомоги, якщо він через обсяг зайнятості не зможе забезпечити обгрунтовано необхідну сумлінність виконання доручення, досконалість, ретельність підготовки, оперативність при виконанні доручення.

Приписами ч.4 ст. 45 Правил адвокатської етики ( надалі за текстом Правил) установлено, що адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Приписами ст.47 ч.З Правил вказано, що адвокат не повинен умисно перешкоджати законному здійсненню процесу досудового розслідування і давати клієнту поради, свідомо спрямовані на вчинення таких дій.

У ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися Присяги адвоката України, та правил адвокатської етики.

Здійснюючи адвокатську діяльність, адвокат 1 вказаних вимог законодавства не дотримався.

22 червня 201 Зр, він уклав договір про надання правової допомоги із ОСОБОЮ 1 на досудовому слідстві по кримінальному провадженню, в стадію якого входить і ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, які розкриває слідство по закінченню досудового розслідування.

Надаючи правову допомогу підзахисному, адвокат 1 через надмірну завантаженість допустив зволікання при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження про підозру ОСОБИ 1 у вчиненні кримінального правопорушення, не надав правової допомоги останньому в повному обсязі.

З цих причин орган досудового розслідування вимушений був звертатись до слідчого судді з клопотанням про обмеження адвоката у часі на ознайомлення з матеріалами провадження, а після спливу визначеного судом терміну - залучити для захисту інтересів ОСОБИ 1 адвоката через Хмельницький обласний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Наведене вище підтверджується повідомленням прокуратури Полонського району та доданими до нього матеріалами

       З наведених слідує, що 28.08.13р. за вих..№ адвоката 1 було повідомлено, що він з 03.09,2013р. може ознайомлюватися із матеріалами кримінального провадження в приміщенні Полонської районної прокуратури. Вказане повідомлення адвокат отримав особисто.

Листом від 05.09.13р. вих. № адвокату повідомлено, що він має право ознайомитися із матеріалами 11.09.1Зр. в приміщенні прокуратури Полонського району. Вказаний лист направлений рекомендованим листом адвокату 05.09,13 р., фіскальний чек № .

06,09.13р. адвокату запропоновано в будь-якій час з 9 год. до 18 год. знайомитися із матеріалами кримінального провадження. Вказаний лист направлений адвокату 1 рекомендованим листом адвокату згідно з фіскальним чеком №  від 06.09.13р. Лист аналогічного змісту був особисто вручений адвокату та підозрюваному 09.09.13р. в 9-50 год.

11.09.2013р. ОСОБА 1 з'явився в прокуратуру Полонського району для ознайомлення із матеріалами, але у зв’язку із тим, що його адвокат 1 знов не з’явився до слідчого, подав заяву, що бажає знайомитися із матеріалами провадження лише у присутності адвоката.

Як наслідок 11.09.2013р. адвокату 1 та ОСОБІ 1 було направлено рекомендованим листом ( фіскальний чек № від 11.09.13р.) попередження про те, що у випадку зволікання з ознайомленням із матеріалами справи сторона обвинувачення звертатиметься до слідчого судді із клопотанням про встановлення строку для ознайомлення.

Згідно рапорту слідчого, 12.09.13р. він тричі намагався зателефонувати адвокату 1 ( моб. тел.067-), однак останній слухавку не брав і завчасно про причини своєї неявки останнього не повідомив. Водночас 16.09.13р. ОСОБА 1 подав слідчому чергову заяву про те, що бажає ознайомлюватися із матеріалами справи лише у присутності адвоката 1, який зайнятий в інших справах.

16.09.13р. слідчий прокуратури Полонського району звернувся до суду із клопотанням про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження підозрюваному ОСОБІ 1 та його захиснику адвокату 1, оскільки має місце зволікання останнього з ознайомленням із матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Полонського районного суду Хмельницької області від 19 вересня 201Зр. встановлене зволікання адвоката 1 з ознайомленням із матеріалами кримінального провадження та встановлено строк для ознайомлення з 20.09.13 по 26.09.13р.

Адвокат 1 через свою зайнятість і в цьому випадку із матеріалами кримінального провадження не ознайомився, тому 25.09.13р. ОСОБІ 1 за його заявою було призначено захисника з Хмельницького обласного Центру безоплатної вторинної правової допомоги адвоката 2, в присутності якого слідчим підрозділом і було виконано вимоги ст. 290 КПК України.

Вказане фактично підтвердив і адвокат 1, у своєму письмовому поясненні Дисциплінарній палаті КДК адвокатури Хмельницької області, на засідання якої, будучи належним чином повідомленим, не з’явився.

Дисциплінарна палата критично відноситься до пояснень ОСОБИ 1 і адвоката 1 стосовно того, що вони не могли виконувати вимоги ст. 290 КПК України оскільки не отримали від органу досудового розслідування відповіді на свої клопотання, оскільки жодної заяви з цього приводу адвокат 1 ні слідчому ні прокурору Полонського району не подавав. Про таку причину зволікання він не заявляв і в Полонському районному суді Хмельницької області 19 вересня.2013р. під час розгляду клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

При обранні виду дисциплінарного стягнення враховано те, що адвокат притягується до дисциплінарної відповідальності вперше, від його дій не настало важких для його підзахисного наслідків, порушення не носить системний характер.

Приписами ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Керуючись ст.ст. 34, 35, 40, 41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарна палата

ВИРІШИЛА :

Притягнути адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  від 2011р. видане Хмельницькою обласною КДКА) до дисциплінарної відповідальності за вчинення ним дисциплінарного проступку із застосуванням до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікацйно-дисциплінарної комісії                                                             В.Б. Прядун

адвокатури Хмельницької області

 

Голова дисциплінарної палати                                                                                  Н.В. Свірневська

КДКА Хмельницької області

 

Секретар дисциплінарної палати                                                                          О.М. Желіхівський

КДКА Хмельницької області