рішення від 12.12.2013 р № 1

КВАЛІФІКАЦІЙНО - ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДИСЦИПЛІНАРНА ПАЛАТА

29000 Україна, м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 60/1 тел.(0382)704 415

РІШЕННЯ

12 грудня 2013 року                                           м.  Хмельницький

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в складі: голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Желіховського О.М., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Кузняка А.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., розглянувши у відкритому засіданні матеріали перевірки щодо адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № ..., видане Хмельницькою обласною КДКА .......2008р. згідно рішення про видачу свідоцтва № .. від .......2008 року, -

ВСТАНОВИЛА:

На адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області надійшла скарга від ОСОБИ 1 на незаконні дії адвоката 1.

В даній скарзі ОСОБА 1 зазначає, що адвокат 1 приймала участь в якості її захисника в цивільній справі по стягненню заборгованості за кредитним договором в Кам’янець-Подільському міськрайонному суді Хмельницької області та вчиняла не зовсім коректні адвокатські дії. Так, із моменту вступу у справу адвокат захищала не інтереси заявниці, а переслідує інтереси банку, сприяє ДВС Кам’янець-Подільського району у виконанні рішення, переслідуючи при цьому корисливі мотиви з метою отримання винагороди. При цьому, як стверджує скаржниця, адвокат 1 фальсифікує документи, підробляє підписи від імені ОСОБИ 1 та її дітей, систематично не сповіщає останню про розгляд та результати розгляду справи, контактує з представником ЮРИДИЧНА ОСОБА 1 щодо підробки документів у справі.

Як вбачається зі скарги, безпосередньо у судовому засіданні 23.10.2013 року ОСОБІ 1 стає відомо, що адвокат 1 повідомила суд телеграмами від свого імені та від імені ОСОБИ 2 (син ОСОБИ 1) про відмову від розгляду справи та просила суд провадження у справі закрити. Ознайомившись із матеріалами справи ОСОБА 1 з’ясувала, що в ході розгляду справи адвокатом були заявлені неправдиві відомості, виявила підроблені підписи, сфальсифіковані телеграми. На даний час адвокат 1 умисно залякує ОСОБА 1 та її сім’ю.

ОСОБА 1 вважає, що адвокат 1, діючи в своїх корисних інтересах та інтересах банку, порушила присягу адвоката України, правила  адвокатської етики, що призвело до розголошення адвокатської таємниці, а також не виконувала свої професійні обов’язки.

На підтвердження викладених обставин ОСОБА 1 надала копії документів: телеграми адвоката 1 від 22.10.2013 року, адресовані Апеляційному суду Хмельницької області, телеграми ОСОБИ 2 від 22.10.2013 року адресована Апеляційному суду Хмельницької області, скарги на дії державного виконавця від 03 червня 2013 року, заперечення щодо результатів оцінки від 18 червня 2013 року, заяви від 07 травня 2013 року та позовної заяви про визнання правочину недійсним від 01 липня 2013 року.

В своїх поясненнях з приводу зазначеної скарги адвокат 1 вказує на її необгрунтованість та безпідставність, а обставини справи, викладені в скарзі, вважає надуманими. Водночас, адвокат зазначає, що при укладенні договору про надання правової допомоги із ОСОБОЮ 1, повідомила останній про можливі шляхи вирішення її проблеми та всі можливі ризики, в обов’язковому порядку погоджувала із нею всі свої дії, повідомляла про хід розгляду справи та її результати. Вважає також безпідставними звинувачення ОСОБИ 1 щодо її “змови” з представниками банку, експертами, виконавчою службою, оскільки вони нічим не підтверджені. Також не здійснювала адвокат 1 і жодних дій по залякуванню ОСОБИ 1, та її сім’ї. За таких обставин адвокат 1 вважає, що не вчиняла жодних дій, якими б порушила присягу адвоката України чи правила адвокатської етики.

Заслухавши доповідача - члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши матеріали скарги ОСОБИ 1, пояснення адвоката 1, дисциплінарна палата кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до висновку про наявність підстав для порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката 1.

Згідно ч. 1, 2 ст. 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Керуючись ст. 33. 39 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.-

ВИРІШИЛА:

1. Порушити дисциплінарне провадження щодо адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № … видане Хмельницькою обласною КДКА ……..2008 р., яка буде розглядатися – 10 січня 2014 року о 16.00 год в приміщенні Хмельницької КДКА за адресою м.Хмельницький, вул.Проскурівська,60\1( 2 поверх).

2. Рішення про порушення дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова палати                                                                               Н.В. Свірневська

 

             Секретар палати                                                                            О.М. Желіхівський