Рішення від 12.12.2013 р № 6

РІШЕННЯ

«12» грудня 2013р.                                                                                   м. Хмельницький

Дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області у складі голови палати Свірневської Н.В., членів палати: Кузняка А.А., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В., Стасишена А.Л., секретаря палати - Желіхівського О.М, розглянула скаргу ОСОБИ 1 на дії адвоката 1,-

ВСТАНОВИЛА:

На адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

У скарзі зазначено, що ОСОБА 1 під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження виявив на процесуальних документах (протоколі затримання, заяві про відмову від участі адвоката на час допиту від 31.03.13р.; заяві про відмову від участі захисника під час слідчого експерименту від 01.04.13р.) підпис адвоката 1.

       Скаржник зазначає, що вказаного адвоката під час написання заяв не було.

Також зазначає, що під час ознайомлення з матеріалами провадження 31.05.13 року в порядку відкриття матеріалів, підпису адвоката 1 на вказаних документах не було.

Скаржник вказує, що виявив підпис адвоката під час ознайомлення з провадженням в суді 16.10.13р.

Просить притягнути адвоката 1 до відповідальності.

До заяви додав ксерокопії документів, згідно з переліком.

29.10.13р. за вих, № 63 адвокату 1 була направлена копія скарги ОСОБИ 1 та копії доданих до неї документів з пропозицією надати пояснення по суті скарги.

22.11.2013    року на адресу Дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшли пояснення адвоката 1 по суті скарги та додані документи згідно з переліком (вх. № ____ від 22.11.13р.).

На засідання дисциплінарної палати адвокат 1 не з’явився.

У своїх письмових поясненнях адвокат 1 вказує, що на підставі доручення Хмельницького обласного центру з надання безоплатної вторинної допомоги від 31.03.2013р. був залучений до захисту підозрюваного за ч. 3 ст. 185 КК України ОСОБИ 1.

Також, вказує, що в процесі досудового слідства ОСОБА 1 відмовився від його послуг по наданню безоплатної правової допомоги, про що власноручно написав слідчому письмові заяви.

Адвокат в поясненнях наголошує, що коли він прибув до місця конфіденційного побачення із затриманим ОСОБОЮ 1 то слідчий надав йому для ознайомлення протокол затримання ОСОБИ 1 та дві його письмові заяви про відмову від захисника, з якими адвокат ознайомився та поставив на них свої підписи про оголошення цих документів.

Адвокат 1 вказує, що на його вимогу слідчий відмовився надати побачення із затриманим ОСОБА 1 та пояснив, що затриманого в приміщенні Летичівського РВ немає, оскільки він етапований на місце проведення слідчого експерименту та затриманий не заявляв клопотання про надання побачення.

У зв’язку із цим адвокат не мав змоги надати правову допомогу ОСОБІ 1.

Вказує, що повідомив в цей же день Центр з надання безоплатної вторинної допомоги.

Вважає, що скарга ОСОБИ 1 є безпідставною, що слідчий був зобов’язаний ознайомити адвоката із протоколом затримання та заявами про відмову від послуг адвоката. Вважає, що не завдав ніякої шкоди ОСОБІ 1 та просить відмовити в порушенні дисциплінарної справи.

Під час проведення перевірки, були вивчені: пояснення адвоката, документи, зроблений запит в Хмельницький обласний Центр з надання безоплатної вторинної допомоги.

Так, відповідно до ст. 26 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» : «1. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний:

1)          неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів;

2)          надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу».

Відповідно до ст. 42 КПК України, підозрюваний має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату.

Відповідно до ст. 47 КПК України, захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного.

Відповідно до ст. 54 КПК України, відмова від захисника або його заміна повинна відбуватися виключно в присутності захисника після надання можливості для конфіденційного спілкування. Така відмова або заміна фіксується у протоколі процесуальної дії.

Відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК України, адвокат не входить в число осіб, які підписують протокол затримання.

Крім того, адвокат 1 не був залучений до участі у кримінальному провадженні та не брав участі у проведенні процесуальних дій, а тому підстав для підписання останнім будь яких процесуальних документів не було. В матеріалах перевірки відсутня постанова слідчого про залучення адвоката 1 до участі у кримінальному провадженні в якості захисника ОСОБИ 1, сам адвокат 1 не посилається на наявність такої постанови.

Також, з матеріалів перевірки вбачається, що адвокат 1 був у слідчого двічі 31.03.2013 року та 01.04.2013 року, що суперечить його поясненням про надання двох заяв в один день.

З відповіді Хмельницького обласного центру з надання безоплатної вторинної допомоги вбачається, що адвокат 1 не повідомляв центр про перешкоди у побаченні із ОСОБОЮ 1, крім того, адвокат не вжив жодних заходів до оскарження дій слідчого. Також, адвокатом не надано процесуального документа (протоколу), яким прийнята відмова від захисника.

Відповідно до ч. 1, 2 та 3 ст. 6 Правил адвокатської етики: «1. Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи

втручання в його діяльність з надання правової допомоги, здійсненню захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів; 2. З метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний протистояти будь- яким спробам посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних прав, гарантій адвокатської діяльності та їх ефективному використанні в інтересах клієнтів;

3. Адвокат зобов'язаний не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, що впливали б на його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта та перешкоджають належному здійсненню адвокатської діяльності».

Згідно ст. 8 Правил адвокатської етики, у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників, законних представників клієнтів або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а також перед будь-якими іншими міркуваннями.

У ст. 49 Правил адвокатської етики вказано, що у відносинах як з органами досудового розслідування, адміністративної юрисдикції, так і з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, адвокат повинен виявляти принциповість у відстоюванні інтересів клієнта, не допускаючи підлесливості, та за згодою клієнта оскаржувати незаконні дії посадових осіб або органів, які перешкоджають виконанню доручення, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Оскільки, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, передбачає, що відмова від захисника здійснюється виключно в присутності адвоката, то адвокат 1, зобов’язаний був домогтися побачення із ОСОБОЮ 2 та вимагати від слідчого складення відповідного протоколу у присутності адвоката. Цього адвокат не зробив.

Не є зрозумілим візит адвоката 01.04.2013 року до слідчого та підписання заяви ОСОБИ 1 про відмови від участі захисника у слідчій дії.

Якщо, 31.03.2013 року адвоката 1 не допустили до захисту то в якому статусі та з якою метою була підписана ним заява ОСОБИ 2 від 01.04.13р.

Отже, в діях адвоката 1 вбачається порушення Правил адвокатської етики та вимог Кримінально-процесуального кодексу України.

Враховуючи, що скарга, пояснення та документи свідчать про наявність у діях адвоката 1 ознак дисциплінарного проступку, керуючись ст. 34, 35,39, 40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

ВИРІШИЛА:

1. Притягнути адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців.

2. Рішення може бути оскаржено протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Голова дисциплінарної палати                                             Н.В. Свірневська

 

Секретар палати                                                                    О.М. Желіхівський