Рішення від 12.12.2013 р. № 5

РІШЕНЯ

12 грудня 2013р.                                                                     м. Хмельницький.

Дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області у складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати: Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Дем’янової О.В., Тарадай О.Т. розглянула окрему ухвалу Славутського міськрайонного суду на дії адвоката 1, -

ВСТАНОВИЛА:

До дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, надійшла окрема ухвала Славутського міськрайонного суду від 18.07.2013р. по справі №2214/_____/2012, в якій зазначено, що адвокат 1, який є захисником обвинуваченого ОСОБИ 1 маючи на меті умисне затягнути розгляд справи, не з’явився на судові засідання 26.04.2013р,, не повідомивши суд про підставність такої неявки, та 09.07.2013р.

З матеріалів перевірки вбачається, що адвокат 1 є захисником обвинуваченого ОСОБИ 1 26.04.13р. Встановлено, що 08.07.2013р адвокатом було подано клопотання про перенесення розгляду справи у зв’язку з його відпусткою терміном до 30.07.2013р. Отримання такого клопотання суд не заперечує. Суд відклав розгляд справи на 18,07.2013р.

           Разом з тим, встановлено, що адвокат 1 був відсутній в судовому засіданні 26.04.2013р., будь-яких доказів того, з яких причин він був відсутній в цей день, адвокатом не надано.

Отже, в діях адвоката 1 вбачається порушення п.4 ст. 45 Правил адвокатської етики.

Відповідно до ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Керуючись ст. 41 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, п. 4,2,3., 4.2.4. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

                1. Порушити дисциплінарне провадження щодо адвоката 1.

                2. Рішення може бути оскаржене протягом 30-ти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

                Голова дисциплінарної палати                                                  Свірневська Н.В.

                Секретар дисциплінарної палати                                               Желіхівський О.М.