Рішення від 12.12.2013 року № 3

 

РІШЕННЯ

12 грудня 2013 року                                                        м.    Хмельницький

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в складі: голови дисциплінарної палати Свірневської Н.В., секретаря дисциплінарної палати Желіховського О.М., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Кузняка А.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., розглянувши у відкритому засіданні матеріали перевірки щодо адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № ..., видане Хмельницькою обласною КДКА .......2003р, -

ВСТАНОВИЛА:

На адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга від ОСОБИ 1  на дії адвоката 1. Оскільки адвокат 1 обрана до органів адвокатського самоврядуванню та є членом дисциплінарної палати КДКА Вінницької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України листом від 02.10.2013 року за , № … в порядку перерозподілу направила дану скаргу для розгляду до КДКА Хмельницької області.

В своїй скарзі від 20.09.2013 року ОСОБА 1 зазначає, що адвокат 1 приймала участь у кримінальній справі як захисник ОСОБИ 2, яка притягується до кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст.356 КК України. ОСОБА 1 стверджує, що адвокат 1 як захисник, зірвала судове засідання, призначене на 17 вересня 2013 року в Замостянському районному суді м.Вінниці, навмисно не з’явилася в судове засідання, що призвело до затягування справи. Заявник також вважає, що адвоката 1 умисно включили в склад дисциплінарної палати КДКА Вінницької області для того, щоб не розглядати його скарги. Будь-яких документів чи інших доказів на підтвердження викладених у скарзі фактів ОСОБА 1 не надав.

В своїх поясненнях з приводу скарги адвокат 1 вказує на її необгрунтованість і безпідставність та зазначає, що відповідно до постанови Замостянського районного суду м.Вінниця в грудні 2011 року була призначена в порядку ст.47 КПК захисником ОСОБИ 2, яка в порядку приватного обвинувачення притягувалася до кримінальної відповідальності за ст. 356 КК.

Будь яких претензій чи нарікань з приводу виконання обов’язків захисника її клієнтка не має. Окрім того, адвокат 1 надала довідку про те, що з 9.09.2013 по 9.10.2013 року перебувала у відпустці за межами міста і була відсутня у судовому засіданні з поважних причин. Про неможливість свого захисника прибути в судове засідання, її підзахисна ОСОБА 2 повідомила суд завчасно, подавши відповідну заяву. Сама ОСОБА 2 теж підтвердила зазначені вище обставини, направивши до КДКА Хмельницької області свої пояснення.

  Водночас, як вбачається з наданих пояснень ОСОБИ 2, скарг з її сторони на неналежний захист своїх прав та законних інтересів у суді зі сторони адвоката 1 не надходило. Відсутні також у справі і докази невідповідності дій адвоката 1 вимогам Правил адвокатської етики чи чинного законодавства. Скаржником додаткових доводів та матеріалів до КДКА також не надано.

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначений виключний перелік підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Зокрема, дисциплінарним проступком адвоката є порушення Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Приписами ст.36 ч.2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про'дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за завою (скаргою), яка не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Матеріали скарги ОСОБИ 1 не містять жодних доводів, які б підтверджували наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Заслухавши доповідача - члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши матеріали скарги ОСОБИ 1, пояснення адвоката 1 та вивчивши додані адвокатом додаткові матеріали по суті викладених своїх пояснень, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області пріїйшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката 1.

Керуюись ст. 38, 39 Закону України ‘"Про адвокатуру та адвокатську діяльність” дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області,-

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити в порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № … Видане Вінницькою обласною КДКА ….2003 року.

2. Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова палати                                                                          Н.В. Свірневська

Секретар палати                                                                      О.М. Желіхівський