Рішення від 16.04.2014

 

РІШЕННЯ

 

16 квітня 2014 р.                                                                       м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В. розглянула скаргу ОСОБИ 1 на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № від 14.04.1999 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

У скарзі йдеться про те, що в жовтні 2013 року ОСОБА 1 звернулася до адвоката 1 за консультацією, за що сплатила 500 гривень, але конкретної відповіді не отримала. Скаржниця вважає плату за послуги надмірною.

Копію скарги адвокат 1  отримав 7 березня 2014 року.

В ході перевірки з’ясовано наступне.

З письмових пояснень адвоката 1 слідує, що заявниця дійсно зверталася до нього за консультацією, для надання якої було необхідно вивчити значний пакет документів з проблемного питання. Документи досліджувалися адвокатом на протязі двох робочих днів, з приводу проблеми скаржниці їй було підготовлено ґрунтовну відповідь з конкретними рекомендаціями стосовно вирішення її проблеми. Вартість послуги була обумовлена з клієнткою, сплачена нею без заперечень. Претензій з приводу якості та повноти надання консультації клієнткою не висловлювалося ні одразу після її отримання ні протягом розумного строку після.

Згідно з ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

У відповідності до ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. у випадку надання усної консультації договір про надання правової допомоги може вчинятися усно.

Обставини справи свідчать про те, що сума гонорару була встановлена за взаємною домовленістю сторін з урахуванням конкретних обставин надання консультації.

За таких обставин в діях адвоката 1 порушення норм, що регулюють порядок здійснення адвокатської діяльності, та підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності не вбачається.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», палата

 

ВИРІШИЛА

 

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката 1 за скаргою ОСОБИ 1.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                           _________(В. Прядун)

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                _________(Н. Свірневська)

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                _________(О. Желіхівський)

 

 

 

«___»____________2014 р.