Рішення від 20 січня 2014 року

 

 

РІШЕННЯ

 

20 січня 2014 р.                                                                         м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати а саме : голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати Кузняка А.А., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т., Дем’янової О.В. розглянула скаргу ОСОБИ 1 на дії адвоката 1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №  від ….2007 р. видане Хмельницькою обласною КДКА),

 

ВСТАНОВИЛА

 

На розгляд дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області надійшла скарга ОСОБИ 1 на дії адвоката 1.

У скарзі йдеться про те, що в липні 2012 року адвокат 1 представився членом атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, отримав від ОСОБИ 1 документи та гроші в сумі 5000 доларів США, пообіцяв організувати складання кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До теперішнього часу адвокат 1 гроші не повернув.

Копію скарги адвокат 1 отримав 14 січня 2014 року.

Письмових пояснень адвокат 1 не надав.

Адвокат 1 до складу атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в період 2012 – 2013 року не входив.

Заяв та будь-яких документів на ім’я ОСОБИ 1, які б свідчили про намір скласти кваліфікаційний іспит та отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, до атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області не надходило.

З пояснень ОСОБИ 1 слідує, що він сприймав адвоката 1 як члена атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області – органу, уповноваженого приймати кваліфікаційні іспити претендентів на отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Для створення і підтримання у ОСОБИ 1 впевненості в компетентності адвоката 1 в питанні організації складання кваліфікаційного іспиту та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю останній позиціонував себе в якості члена атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області; повідомляв ОСОБІ 1 порядок та деталі роботи атестаційної (кваліфікаційної) палати; демонстрував обізнаність із внутрішніми питаннями діяльності атестаційної (кваліфікаційної) палати; запевняв в наявності тісних особистих зв’язків з іншими членами атестаційної (кваліфікаційної) палати. Такі дії адвокат 1 вчиняв з липня 2012 року по грудень 2013 року.

Пояснення ОСОБИ 1 підтверджуються звукозаписами телефонних розмов із адвокатом 1, які ОСОБА 1 випадково записав на диктофон, вмонтований в його мобільний телефон. Звукозапис телефонних розмов був прослуханий на засіданні палати.

Скарга ОСОБИ 1 також містить ознаки кримінального правопорушення, а тому може також розглядатися в порядку кримінального судочинства.

Проведена перевірка скарги не усунула висловленого в скарзі твердження про вчинення адвокатом 1 дисциплінарного проступку. Матеріали перевірки дають підстави припустити, що з липня 2012 року по грудень 2013 р. адвокат 1, не обіймаючи посади в органах адвокатського самоврядування та не маючи жодних повноважень на вчинення дій, пов’язаних із складанням кваліфікаційних іспитів та отриманням свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, представився членом атестаційної (кваліфікаційної) палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, отримав від ОСОБИ 1 заяву та особисті документи а також грошові кошти під приводом організації складання ОСОБОЮ 1 кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Існують обґрунтовані підстави вважати, що адвокатом 1 порушено ст. 9, 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р., ст. 7, 12, 62 Правил адвокатської етики і в такий спосіб вчинено дисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. – порушення правил адвокатської етики.

Також існують підстави вважати, що діями адвоката 1 заподіяна значна шкода інтересам адвокатури Хмельницької області, оскільки вчинене істотно підриває авторитет адвокатури; знищує повагу до статусу адвоката; створює в суспільстві негативне уявлення про адвокатуру Хмельниччини та її органи самоврядування.

Вірогідно, значна шкода спричинена і заявнику, який зазнав матеріальних втрат, моральних страждань та був позбавлений можливості отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в порядку, передбаченому законодавством станом на липень 2012 р. без проходження стажування.

Зазначена інформація підлягає розгляду та детальному дослідженню на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області, в ході якого шляхом опитування адвоката та скаржника, дослідження інших доказів, які можливо будуть представлені сторонами провадження, слід з’ясувати достовірність тверджень ОСОБИ 1 про привласнення адвокатом 1 статусу члену органу адвокатського самоврядування.

Керуючись ст. ст. 34, 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. ст. 7, 25 Правил адвокатської етики, палата

 

ВИРІШИЛА

 

Порушити стосовно адвоката 1 дисциплінарну справу.

Призначити справу до розгляду на 3 лютого 2014 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 60/1, 2 поверх.

Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури

Хмельницької області                                           _________(В. Прядун)

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                _________(Н. Свірневська)

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                _________(О. Желіхівський)