Рішення від 20.12.2013 р № 2

РІШЕННЯ

20 грудня 2013 року                                                                              м. Хмельницький

               Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області в складі: голови дисциплінарної палати  Свірневської Н.В., членів дисциплінарної палати: Дем’янової О.В., Стасишина А.Л., Стьопіна О.Ю., Тарадай О.Т. з участю голови КДКА Хмельницької області Прядуна В.Б.,  розглянувши у відкритому засіданні матеріали скарги  щодо адвоката 1, свідоцтво про адвокатську діяльність № …, видане Хмельницькою обласною КДКА ….2010 р. згідно рішення про видачу свідоцтва № … від .....2010 року, -

ВСТАНОВИЛА:

            09 серпня 2013 року на адресу КДКА Хмельницької області надійшла скарга від ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2 на дії адвоката 1. Зокрема, в своїй скарзі  ОСОБА 1 та ОСОБА 2 вказують, що звернулися за юридичною допомогою до адвоката 1 з питань, що стосувалися поділу майна після смерті їх батька. Адвокат відмовив їм у підписанні угоди про надання юридичних послуг, зіславшись на те, що це лише проста формальність. За виконання вказаних послуг, а саме: складання та подання до суду позовної заяви, представництво інтересів клієнтів в суді ОСОБИ 2 та ОСОБИ 2 виплатили адвокату …. гривень, в лютому 2013 року. ОСОБА 2 передала адвокату  …. гривень, а ОСОБА 2 22.04.2013 року - ….. гривень,  з яких необхідно було сплатити судовий збір,  а також оплатити оцінку спадкового майна в БТІ. При цьому ОСОБА 1 та ОСОБА 2 досягли згоди з адвокатом 1 про те, що позовна заява про визнання права на спадкове майно буде оформлена та подана ним до суду до 01 травня 2013 року. Після зазначеної дати адвокат повідомив, що вже закінчує підготовку документів для подачі їх в суд. Проте, проконсультувавшись в інших адвокатів,  ОСОБА 1 та ОСОБА 2 передумали подавати до суду позовну заяву  про поділ спадкового майна, про що повідомили адвоката 1 та попросили  його  відкликати позовну заяву із суду,  повернути кошти, які він не витратив на подання позовної заяви, а будь-які здійснені ним витрати підтвердити документами. Проте, адвокат 1 кілька тижнів своєї  обіцянки не виконував, і лише після неодноразових відвідувань його офісу  передав  копії документів, нібито отримані   від суду  без квитанцій про сплату мита.  Їх він повернув значно пізніше. В подальшому,  за наданою канцелярією Хмельницького міськрайонного суду інформацією ОСОБА 1 виявила, що позовна заява від ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2 до ОСОБИ 3 до Хмельницького міськрайонного суду не надходила та в його провадженні не перебувала. Проте, адвокат пояснив, що не знайшли позовної заяви в суді з причини допущення помилки в прізвищі.   На  підтвердження  витрат  по  справі адвокат 1  надав ксерокопії банківських квитанцій про сплату судового збору від імені ОСОБИ 2 на суму …. грн., яка є внутрішньобанківським документом, а також квитанцію про сплату судового збору від імені ОСОБИ 2 на суму 114,70 грн. На що були потрачені решта коштів, адвокат не повідомив та відмовився повернути сплачені кошти.    На підставі викладеного ОСОБА 1 та ОСОБА 2 вважають, що адвокат 1 грубо порушив присягу адвоката, а також норми адвокатської етики, а тому просять позбавити адвоката 1 прав на заняття професійною адвокатською діяльністю.                    

        В підтвердження викладених обставин до скарги були додані наступні документи: позовна заява про визнання права власності на спадкове майно,  підготовлена адвокатом 1, заява про забезпечення позову, а також дві квитанції про сплату судового збору від імені ОСОБИ 1 на суму ….. грн. та 114,70 грн.

В своїх поясненнях від 15.08.2013 р. з приводу зазначеної скарги  адвокат 1   вказує на їх безпідставність, оскільки, як  він стверджує, надавав ОСОБІ 1 лише усні консультації. Водночас адвокат пояснив, що скаржниця відмовилася від підписання з ним угоди про надання правової допомоги та подальшого представництва її інтересів, мотивуючи це відсутністю фінансової змоги оплатити послуги адвоката. На його думку, всі описані в скарзі події є недостовірними та викладені виключно з метою помсти.

В ході перевірки   фактів і  письмових матеріалів, які надали  скаржники, їх особистих пояснень  та пояснень адвоката 1  на засіданні дисциплінарної палати КДКА  11 вересня 2013 року,  встановлено наступне.

Заперечення адвоката 1 про те, що ним надавалися  юридичні консультації і правова допомога   скаржникам  виключно як знайомим, спростовується його особистими поясненнями, а також поясненнями інших осіб,  з якими він спілкувався  в ході  надання юридичних послуг  скаржникам. 

Зокрема, як стверджує скаржниця ОСОБА 1, а адвокат 1 не заперечує, що  був знайомий з ОСОБОЮ 1 та її рідною сестрою  ОСОБОЮ 2  з  осені 2012 року,  надавав їм   юридичну допомогу  з метою  упорядкування  та  оформлення  спадкової справи.  З цією метою, він приймав участь в зустрічах:

       -  ОСОБА 1  із заступником Хмельницької райдержадміністрації  ( заступник Хмельницької райдержадміністрації в телефонній розмові цей факт  підтвердив);

-         ОСОБА 2 з мачухою ОСОБА 3 та її представником – юристом  з приводу поділу спадкового майна, про що сам адвокат 1.  підтвердив в поясненнях; 

-        звертався в Хмельницьке БТІ з питань отримання висновку про оцінку

нерухомого майна – квартири за адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 26 кв.67.

             В ході перевірки  доданих до скарги  копій  платіжних квитанцій від 24.04.2013 р. про сплату судового збору від імені ОСОБИ 2 на суму …… грн. та 114,70 грн.,  було встановлено, що  в цих документах невірно зазначені реквізити отримувача коштів. З  листа  ЮРИДИЧНА ОСОБА 1 у м.Хмельницькому від 11.10.2013 р. та особистих пояснень  операціоніста відділення банку  прізвище якої вказано в реквізитах  банку на копіях квитанцій, таких платежів за  банківський день, 24 квітня 2013 року,  як сплата судового збору,  банк не здійснював. При цьому,  ні форма, ні зміст  квитанції не відповідають встановленим  в банку зразкам документів і, візуально,  є  підробленою. Проте скаржники ОСОБА 1 і ОСОБА 2 стверджують, що  копію  платіжного документу  їй повернув адвокат 1  на їх вимогу  взамін  повернення  коштів, наданих йому для сплати судового збору.    Адвокат 1 будь яких достовірних і беззаперечних доказів на спростування цих  тверджень заявниць не надав,    однозначно заперечуючи цей факт.  

     Окрім того, на копії  позовної заяви, яку,  зі слів скаржників,  їм повернув адвокат 1,  зазначено запис про  анулювання  реєстраційного номеру про прийняття судом  позовної  заяви    ОСОБИ 1. та ОСОБИ 2  до ОСОБИ 3  За запит  КДКА, Хмельницький міськрайонний суд листом від 09.10.2013 р. повідомив, що справи за позовом ОСОБИ 1 і ОСОБИ 2 до ОСОБИ 3 за період з 01.01.2013 р. по 01.10.2013 року в суді зареєстровано не було. Водночас, за поясненнями  керівника апарату Хмельницького  міськрайонного суду,  навіть у випадках повернення  таких документів    на  лицьовій стороні  заяви ставиться штамп  суду, а також відмітка про повернення,  чого немає на  позовній заяві, яку надали скаржники. Окрім того,  такого номеру справи,  який вказаній на  копії позовної заяви, в суді взагалі не існувало. Факт подання позовної заяви до суду адвокат 1 заперечує і стверджує, що скаржники керуються лише мотивами помсти. Не зважаючи на заперечення адвоката 1, знайшов своє підтвердження і той факт, що саме адвокат 1 25 квітня 2013 року в інтересах скаржниць звертався в Хмельницьке БТІ із заявою про виготовлення експертної оцінки про вартість спадкового майна — квартири за адресою: м.Хмельницький, вул.3арічанська, кв., який належить громадянці ОСОБІ 3 та який отримав особисто, сплативши в касу Хмельницького БТІ як вартість послуг суму в розмірі ….. грн, що підтверджується квитанцією від 25.04.2013 р. Зазначені обставини підтвердили головний інженер Хмельницького БТІ  та експерт- оцінщик , яку було опитано в порядку ст.38 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Посилання скаржниці ОСОБИ 1 на її переписку з ОСОБОЮ 4 в мережі Інтернет на сайті «В Контакте», як підтвердження їх стосунків адвоката з клієнтом, яку вона долучила до своєї скарги, підтвердив сам адвокат 1, проте заперечує, що ця переписка мала відношення до його стосунків із скаржницею ОСОБА 1 як із клієнтом. Проте, зі змісту їх роздрукованої переписки убачається, що мова в ній ведеться про перспективу і стан судової справи, яку мав вести адвокат 1 в інтересах скаржників.

     Водночас, в доповненні до скарги від 11.09.2013 р., ОСОБА 1 стверджує, що адвокат 1 представляв її інтереси та інтереси її сестри ОСОБИ 2 в ході перебування її важкохворого батька в «Подільській клініці». Проте, при перевірці цього факту, сам керівник клініки не зміг достовірно і беззаперечно підтвердити участь адвоката 1, як представника інтересів ОСОБИ 1 і ОСОБИ 2 під час перебування їх батька в лікувальній установі, посилаючись на давність подій.

Заслухавши доповідача - члена дисциплінарної палати Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Стасишина А.Л., розглянувши матеріали скарги ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2, їх особисті пояснення, пояснення адвоката 1, перевіривши матеріали і документи, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області прийшла до наступного висновку.

Відповідно до ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків. Перевіркою беззаперечно встановлені порушення адвокатом 1 ст.ст. 14,26 Правил адвокатської етики, затверджених з’їздом адвокатів України 17.11.2012 р. Зокрема, адвокат 1, прийнявши доручення від клієнта ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2, не уклав з ними письмовий договір про надання правової допомоги, що є порушенням вимог ст.26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.14 Правил адвокатської етики.

Відповідно до статей 20, 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики, вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. Відповідно до статей 7, 8, 11 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам, здійснювати їх захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення. У межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний в своїй професійній діяльності виходити з переваги Інтересів клієнта перед своїми власними інтересами, інтересами інших осіб, а також перед будь-якими іншими міркуваннями-.

Згідно ст.ст. 32, 58 Правил адвокатської етики адвокат повинен дотримуватися принципу сумлінності на стадії виконання доручення.

Окрім того, своїми неетичними діями і засобами, як адвокат, посіяв недовіру до адвокатської професії, її сутності та громадського призначення, не компетентно та недобросовісно відносився до своїх професійних обов’язків, невірно інформував клієнтів про виконання ним їх доручення, що є порушенням ст.ст. 11.12 Правил адвокатської етики.

В супереч вимогам ст.ЗЗ Правил адвокатської етики, без попередження, адвокатом 1 були в односторонньому порядку припинені відносини з клієнтами, не зважаючи на не завершеність їх домовленості з представництва інтересів та вирішення фінансових питань.

Вказані порушення адвокатом 1 Правил адвокатської етики, неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що підриває авторитет адвокатури України, дають підстави для притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на три місяці відповідно до ст.35 Закону “Про адвокатуру і адвокатську діяльність”.

При вивчення особи, що притягується до дисциплінарної відповідальності, враховується, що рішенням дисциплінарної палати від 17 квітня 2012 року  адвокат 1 вже притягувався за правилами діючого на той час Закону України «Про адвокатуру» до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження. 

Керуючись ст.ст. 26,32,34,35,41 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, ст.ст.7,11,12,14,33 Правил адвокатської етики,     п.п.4.2.3-4.2.4 п.4  Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

             1. Скарги ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2  задовольнити частково.

2. Притягнути адвоката 1,свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № …

видане Хмельницькою обласною КДКА ….2010 р. до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком  на  три місяці.

3. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Хмельницької області може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

Голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області

 

 

Н.В.Свірневська

 

 

В.о. секретаря палати

 

 

 

 

О.Т. Тарадай