Рішення № 33 від 21.07.2014 р.

 

РІШЕННЯ

21 липня 2014р.                                                                     м. Хмельницький

Кваліфікаційно - дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі дисциплінарної палати в складі голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Тарадай О.Т., членів палати палати Желіхівського О.М., Кузняка A.A., Стасишина A.JL, розглянувши Подання Ради адвокаті Хмельницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката 1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №  видане 24.04.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - Хмельницька обл., м. Городок)

встановила:

На розгляді дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області знаходиться Подання Ради адвокатів Хмельницької області від 14.05.2014 р. про несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2014 р в сумі 1218,00 грн. адвокатом 1, Згідно витягу, адвокат внесений до Єдиного реєстру адвокатів України.

Перевіркою встановлено, що адвокат 1 не сплатила щорічний внесок за 2014 рік. На засідання палати не з'явилась, пояснень не надала, хоча була повідомлений про час і місце засідання дисциплінарної палати, а також отримала копію Повідомлення.

Згідно ст. 57 ч.І ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковим до виконання всіма адвокатами, невиконання рішень адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (ст.34 ч.2 п.6 вищевказаного Закону).

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17.12. 2012р. встановлено розмір щорічного внеску у розмірі однієї мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року в якому такі внески сплачуються. Рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013р. № 72 затверджено Положення про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування ( надалі Положення), якім передбачено обов'язок кожного адвоката сплатити щорічні внески до 31.03. поточного року ( п.п. 2.1, 2.5),порушення порядку та строків сплати щорічного внеску вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування отже є дисциплінарним проступком. За поданням Ради адвокатів регіону залежно від строків прострочення платежу застосовується певний вид дисциплінарного стягнення ( п. 2.16-2.18 ).

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" підставою притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком серед іншого є порушення правил адвокатської етики, а також невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків. Адвокат 1 внески 2014 рік не сплатила, поважності причини такої несплати не навела, чим скоїла дисциплінарний проступок.

Вчинення адвокатом дисциплінарного проступку дає підстави для притягнення адвоката 1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження згідно частини 1 пункту 1 ст.35 Закону "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

Керуючись ст.ст. 33,34,35,41 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", дисциплінарна палата Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ,-

ВИРІШИЛА:

  1. Подання ради адвокатів Хмельницької області від 14 травня 2014 року задовольнити.
  2. Притягнути адвоката 1, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, видане 24.04.2008 р. Хмельницькою обласною КДКА, адреса здійснення адвокатської діяльності - Хмельницька обл., м. Городок  до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.
  3. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення не зупиняє його дії.

 

 

 

Голова КДКА Хмельницької області                                            В.Б. Прядун

 

 

Голова дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                          Н.В. Свірневська

 

Секретар дисциплінарної палати

КДКА Хмельницької області                                                           О.Т. Тарадай