Рішення від 15.07.2013 відносно

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області

 

15.07.2013 р.                                                                                                        м. Хмельницький

 

Дисциплінарна палата у складі: голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати - Стасишина А.Л., Сарбей Ф.І. та Дембіцького С.О., розглянувши матеріали за постановою судді Волочиського райсуду  від 05.06.2013 р. (справа № _____ /_____/ 2012, провадження №1/671/___/2013), постановою судді Волочиського райсуду  (справа № 671 /___/13-к) у зв’язку з повторною неявкою в судове засідання адвоката ОСОБА 1 та листа судді Волочиського райсуду  від 31.05.201Зр про повторну неявку в судове засідання 31.05.2013р. адвоката ОСОБА 1, пояснення адвоката ОСОБА 1, довідку адвоката ОСОБА 2., копію ордера на ведення кримінальної справи від адвоката ОСОБА 1, копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, копію посвідчення адвоката, лист - повідомлення від 07.05.2013р. адвокату ОСОБА 1 про призначення до судового розгляду на 10.00 год. 05.06.2013р. кримінальної справи про обвинувачення ОСОБИ 3 за ч. З ст. 152, ч.2 153, ч. 2 ст. 156 КК України з відміткою про отримання особисто на руки 07.05.2013р. адвокатом ОСОБА 1, копію договору про надання правової допомоги адвокатом ОСОБА 1 від 22.01.2013р., клопотання підсудного ОСОБА 4 від 15.05.2013р., 2 копії повідомлення про вручення рекомендованого листа ОСОБА 1 з підписом ОСОБА 1, телефонограма №__ про виклик ОСОБИ 1 в судове засідання на __.00 год. 23.05.2013р. до судді. та телефонограма №__ про виклик ОСОБА 1. в судове засідання на 14.20 год. 15.05.2013р. до судді., ордер від __.01.2013 та витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, копію повідомлення про вручення судової повістки, копії 2 телефонограм та витяг з протоколу судового засідання 31.05.2013р., копію клопотання адвоката ОСОБА 1 без відмітки про отримання помічником судді, копію повідомлення Костопільського районного суду Рівненської області, копія довіреності від юридична ОСОБА 1, постанова судді від 02.07.2013р., копія клопотання адвоката ОСОБА 1 від 02.07.2013р., копія листа ОСОБА 1 від 31.05.2013р., копія конверту, датованого 04.06.2013р., листа судді  та копія протоколу судового засідання від 02 липня 2013р.

ВСТАНОВИЛА:

Суддею Волочиського райсуду  постановою від 05.06.2013 р. (справа № 2203 /_____/ 2012, провадження №1/671/___/2013) у зв’язку з неявкою в судове засідання адвоката ОСОБИ 1, з метою забезпечення права підсудного ОСОБИ 3 на захист у кримінальній справі про його обвинувачення за ч. З ст. 152, ч.2 153, ч. 2 ст. 156 КК України, розгляд справи перенесено на 14.06.2013р. Вирішено повідомити про неявку ООСБИ 1 в судове засідання КДКА Хмельницької області для відповідного реагування та сприяння у забезпеченні права на захист. Суддя встановила, що ОСОБА 1. є захисником підсудного, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду кримінальної справи (т.З а.с. ___) в судове засідання 05.06.2013р. не з’явився та не надав суду доказів наявності поважних причин неявки в судове засідання. До постанови суддя додала копію ордера на ведення кримінальної справи від адвоката ОСОБИ 1, копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, копію посвідчення адвоката, лист - повідомлення від 07.05.2013р. адвокату ОСОБА 1. про призначення до судового розгляду на _____ год. 05.06.2013р. кримінальної справи про обвинувачення ОСОБИ 3 за ч. З ст. 152, ч.2 153, ч. 2 ст. 156 КК України з відміткою про отримання особисто на руки 07.05.2013р. адвокатом ОСОБИ 1.

23.05.2013р. суддя Волочиського райсуду  постановою (справа № 671/_____/13-к) у зв’язку з повторною неявкою в судове засідання адвоката ОСОБИ 1 з метою забезпечення права підсудного ОСОБИ 4 на юридичну допомогу для захисту його прав та інтересів в кримінальній справі , розгляд справи відкладено на 31.05.2013р. Вирішено про повторну неявку адвоката ОСОБИ 1 в с удове засідання повідомити КДКА Хмельницької області. Суддею встановлено, що відповідно до угоди про надання правової допомоги від 22.01.2013р. (т. 2 а.с. ______) адвокат ОСОБА 1 взяв на себе обов’язок по здійсненню захисту підсудного ОСОБИ 4 у кримінальній справі по обвинуваченню його за ст.ст. 190 ,ч.2, 190 ч.З. КК України. Адвокат ОСОБА 1 , який належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгяду даної кримінальної справи судовими повістками та телефонограмами (т. З а.с. _____) не з’явився в судові засідання 15 травня 2013р. та 23.05.2013р., не надав суду доказів наявності поважних причин нез’явлення в судові засідання . Заяву підсудного про призначення йому захисника за рахунок держави відхилено як таку, що заявлена безпідставно, оскільки підсудний уклав договір із адвокатом ОСОБА 1 і від послуг надання ним послуг не відмовився. До постанови додано копію договору про надання правової допомоги адвокатом ООСБИ 1 від 22.01.2013р., клопотання підсудного ОСОБИ 4 від 15.05.2013р. , в якому він просить перенести розгляд кримінальної справи у зв’язку з неявкою адвоката ОСОБИ 1 та просить розгляд справи здійснювати в його присутності, йому невідомо неявка адвоката в засідання, 2 копії повідомлення про вручення рекомендованого листа ОСОБИ 1 з підписом ОСОБИ 1, телефонограма №__ про виклик ОСОБИ 1. в судове засідання на __.00 год. 23.05.2013р. до судді та телефонограма №__ про виклик ОСОБИ 1 в судове засідання на ____ год. 15.05.2013р. до судді, ордер від __.01.2013 та витягз Єдиного реєстру адвокатів України.

Крім того, суддею  31.05.13р. на адресу КДКА надіслано лист, в якому повідомляє про повторну неявку в судове засідання 31.05.2013р. адвоката ОСОБИ 1. Зазначає, що ОСОБА 1 , який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, втретє не з’явився в судове засідання 31.05.2013р. на ____ та в порушення вимог 48 КПК України (1960 року), Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики та договору про надання правової допомоги від 22.01.2013р. не повідомив в суд про наявність поважних причин неявки в судове засідання чи про відмову від виконання своїх обов’язків по здійсненню захисту прав ОСОБИ 4. Через повторну неявку адвоката ОСОБИ 1 в судове засідання 31.05.2013р. розгляд вказаної кримінальної справи відкладено. До листа суддя надала копію повідомлення про вручення судової повістки, копії 2 телефонограм та витяг з протоколу судового засідання 31.05.2013р. Як видно з протоколу, суд постановив, у зв’язку з повторною неявкою в судове засідання адвоката ОСОБИ 1 , з метою забезпечення права підсудного ОСОБИ 4 на юридичну допомогу для захисту його прав та інтересів в кримінальній справі, розгляд справи відкласти на __ год. 02.07.2013р. Відповідно до ч.З ст: 289 КПК України (1960 р.) про повторну неявку адвоката ОСОБИ 1 в судове засідання повідомити КДКА Хмельницької області.

02.07.2013р. Адвокатом ОСОБА 2, який готував довідку за даними постановами та листом, особисто здійснено виїзд до Волочиського районного суду і проведено бесіду з суддею. Суддя повідомила, що дійсно адвокат ОСОБА 1 систематично не з’являвся в судові засідання без поважних причин та не повідомляв суд про причини неявки, чим спричинив невиправдане затягування судового розгляду справи. Адвокат ОСОБА 2 був присутній у відкритому судовому засіданні по розгляду кримінальної справи про обвинувачення ОСОБИ 4, в якому був присутній також адвокат ОСОБА 1. В процесі судового засідання суддя запитала адвоката про причини його нез’явлення в попередні судові засідання, на що ОСОБА 1 відповів, що він був зайнятий в інших кримінальних справах та по сімейних обставинах. На запитання судді чому він не повідомив суд належним чином про причини нез’явлення в судове засідання адвокат відповів, що він не повідомив суд з технічних причин. На підтвердження цього суддею на адресу дисциплінарної палати надіслано копію протоколу судового засідання від 02.07.13р.

20.06.2013р. адвокат ОСОБА 1 отримав повідомлення Волочиського райсуду від 13.05.13р., постанову Волочиського райсуду від 23.05.13р. та постанову Волочиського райсуду від 05.06.13р. та запропоновано дати письмове пояснення по суті порушених питань до 26.06.13р. Від адвоката ООСБИ 1 на адресу дисциплінарної палати надійшли 2 письмових пояснення - 03.07.2013р та 04.07.13р.

По суті постанови Волочиського райсуду від 23.05.13р. та листа Волочиського райсуду від 31.05.13р. щодо його неявки в судове засідання у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБИ 4 пояснив, що 22 січня 2013р. між ним та ОСОБОЮ 4 укладено договір про надання останньому правової допомоги у кримінальній справі. Покладені на нього законом та договором обов’язки щодо захисту він виконував повністю, належним чином, і більше того, в інтересах його підзахисного витрачаючи власні кошти. Твердження у листі від 31.05.201Зр Волочиського райсуду про порушення ним вимог ст. 48 КПК України 1960р. є неправдивим та надуманим. Також, як він пояснює, він жодним чином не затягував розгляду кримінальної справи. Про свою неявку в судове засідання 15, 23 травня та 31 травня 2013 року він в усній телефонній розмові повідомляв помічнику судді. Його неявка була обумовлена непередбачуваними сімейними обставинами, які унеможливлювали його виїзд у відрядження на відстань понад 70 кілометрів. До пояснень ОСОБА 1 додав копію листа за підписом ОСОБИ 4, лист з Хмельницького слідчого ізолятора про відвідування ним в слідчому ізоляторі ОСОБИ 4 та Ухвалу апеляційного суду. Доказів про належне повідомлення Волочиський райсуд про причини нез’явлення в засідання суду на 15,23 та 31 травня адвокатом ОСОБА 1 не надано.

Під час засідання дисциплінарної палати, яке відбулось 15.07.13р. ОСОБА 1 на запитання членів дисциплінарної палаи щодо розбіжностей його пояснень та його висловлювання під час судового засідання від 02.07.1Зр відповів, що він тричі не зміг письмово повідомити суд про свою неявку в судове засідання з технічних причин, а повідомляв про це усно в телефонній розмові помічнику судді. Щодо постанови судді про неявку в судове засідання 05.06.2013 р. адвоката ОСОБИ 1, який бере участь у справі по захисту обвинуваченого ОСОБИ 3, ОСОБА 1 повідомив, що він дійсно був повідомлений завчасно 07.05.2013р. суддею  про призначений розгляд справи на 05.06.2013р., але віддав пріоритет участі в цивільній справі, яка начебто слухалась в цей день за його участю у Костопільському райсуді Рівненської області та представляв інтереси юридична ООСБА 1. Волочиський райсуд про своє неприбуття в судове засідання з проханням відкласти розгляд справи він повідомив факсимільним зв’язком 05.06.2013р. Пріоритет участі в цивільній справі над участю в кримінальній справі ООСБА 1 пояснив, тим, що це є питанням захисту і він узгоджував це з підзахисним, оскільки ОСОБА 3 в даному судовому засіданні начебто мав особисто здійснювати захист своїх інтересів. Крім цього, ОСОБА 1 нічим не зміг підтвердити свою присутність у Костопільському райсуді 05.06.2013р.

Дисциплінарна палата критично оцінює пояснення адвоката ОСОБИ 1 про те, що він усно повідомляв помічника судді  про неможливість прибуття в судове засідання на 15,23 та 31 травня, оскільки даний факт, крім пояснень ОСОБИ 1 нічим не підтверджується. Також слід критично віднестись до пояснень ОСОБИ 1 щодо неможливості його участі у Волочиському райсуді в кримінальній справі по захисту обвинуваченого ОСОБИ 3, оскільки начебто він перебував 05.06.13р. у Костопільському райсуді рівненської області на слуханні цивільної справи. При цьому відсутні будь-які підтвердження преребування ООСБИ 1 в Костопільському райсуді та підтвердження надіслання і отримання факсимільним зв’язком райсудом повідомлення про своє неприбуття в судове засідання до Волочиського райсуду на 05.06.2013р.

Нез’явлення без поважних причин на розглядах кримінальних справ до Волочиського райсуду для захисту інтересів клієнтів, тим паче, якщо підзахисні знаходяться під вартою, дисциплінарна палата розцінює як свідоме вчинення дій адвокатом, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Відповідно до ст. 21. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката та правил адвокатської етики, ... виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Пунктом 4 Статті 45 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

Також, договором про надання правової допомоги від 22.01.2013р., укладеного між адвокатом та клієнтом ОСОБА 4, у п. 2.3. зазначено, що «захисник зобов’язаний з’являтися для участі у виконанні процесуальних дій. У разі неможливості з’явитися у призначений строк, захисник зобов’язаний заздалегідь повідомити про це та про причини неможливості явки».

Під час обрання дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, а саме те, що адвокат систематично без поважних причин не з’являвся у судові засідання в кримінальних справах, що призвело до невиправданого затягування розгляду судових справ. Також дисциплінарна палата враховує особу адвоката ОСОБА 1, зокрема те, що ОСОБА 1 раніше не притягувався до дисциплінарного стягнення, та інші обставини.

Відповідно до ст.ст. 21,34,35,40,41 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.4 ст. 45 Правил адвокатської етики дисциплінарна палата

ВИРІШИЛА:

Накласти на адвоката ОСОБА 1 дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк 3 місяці.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Голова дисциплінарної палати                                                                                                                Н.В. Свірневська

 

Секретар палати                                                                                                                                  О.М. Желіхівський

 

Члени палати                                                                                                                                              А.Л. Стасишин

 

                                                                                                                                                                    Ф.І. Сарбей

 

                                                                                                                                                                   С.О. Дембіцький