Рішення від 16.09.2013 року 2

Дисциплінарна палата

 Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області

«16» вересня 2013р.                                                                                м.Хмельницький

РІШЕННЯ

          Дисциплінарна палата у складі: голови палати Свірневської Н.В., секретаря палати Желіхівського О.М., членів палати: Кузняка А.А., Стасишина А.Л.,Сарбея Ф.І. Дембіцького С.О. розглянувши матеріали по заяві ОСОБА 2 на дії адвоката ОСОБА 1,

ВСТАНОВИЛА:

09 серпня 2013р. на адресу дисциплінарної палати надійшла заява гр. ОСОБА 2 на дії адвоката ОСОБА 1 із ксерокопією Угоди про надання правової допомоги укладеної 07 червня 2011 р. між вказаними особами. Заявник вказує, що в червні 2011 року між нею та адвокатом  була укладена угода про надання правової допомоги в суді.

Заявниця вважає, що адвокат не надала їй якісної правової допомоги, не виконала в повному обсязі своїх обов’язків. На думку ОСОБИ 2, ОСОБА 1 не захистила в повному обсязі її інтересів в суді та не підготувалася до розгляду справи. Свої твердження вона мотивує тим, що адвокат не знала на яке число був призначений розгляд справи в апеляційному суді. Також, вказує на те, що ОСОБА 1, як вона вважає, не читала матеріалів справи. А помічнику адвоката, який їздив в смт. Нова Ушиця для ознайомлення із справою було відмовлено.

Підсумовуючи свою заяву ОСОБА 2 просить прийняти міри до адвоката ОСОБА 1 та зобов’язати її підготувати для заявниці необхідні документи по справі в суд та прокуратуру.

У поясненні адвокат ОСОБА 1 зазначила, що 7 червня 2011 року ОСОБА 2 звернулась до неї на консультацію з приводу об'єднаної кримінальної справи, що була розглянута 30.05.2011 року суддею Новоушицького районного суду по обвинуваченню ОСОБИ 2 за ст. 126 ч.І КК України та по обвинуваченню ОСОБИ 3 за ст. 125 ч.І КК України.

ОСОБА 2 у справі мала статус і обвинуваченої, і потерпілої. У зв'язку з тим, що вирок, винесений судом у справі, вона вважала незаконним, їй необхідна була юридична консультація стосовно оскарження вироку.

Така консультація надана була ОСОБОЮ 1 як суб'єктом підприємницької діяльності, а не адвокатом. Під час надання консультації ОСОБА 2 виявила бажання щоб саме ООСБА 1 написала їй апеляційну скаргу. Остання погодилась. За надання консультації та написання апеляційної скарги ОСОБА 2 сплатила адвокату ____ гривень, про що видано їй квитанцію. Про захист і представництво у кримінальному процесі в апеляційному суді Хмельницької області не йшлося.

На неодноразові прохання скаржниці адвокат погодилась захищати її інтереси в апеляційному суді Хмельницької області. Коштів за захист та представництво інтересів з ОСОБА 2 не брала, оскільки не бачила перспективи виправдувального вироку для скаржниці. Однак прийшли до усної домовленості, що у разі виправдувального вироку скаржниця оплатить гонорар.

Заява про надання можливості ознайомитися із матеріалами кримінальної справт була виготовлена від імені скаржниці а практикант поїхав лише для підтримки.

Із тексту апеляційної скарги можна зрозуміти що вона виготовлялась після ознайомлення із справою. Кримінальна справа відносно обох засуджених закрита у звяз*ку із застосуванням ЗУ «Про амністію».

Від пред*явлення цивільного позову про відшкодування шкоди скаржниця відмовилась.

В липні 2013 року ОСОБА 2 знов звернулась до адвоката із проханням написати позовну заяву про відшкодування шкоди та чисельні скарги на сторону по справі, її адвоката суддів. ООСБА 1 відмовилась писати скарги, а позовну заяву підготувала і вручила скаржниці, позов складений безкоштовно.

Додані до пояснення документи свідчать про складання правових документів адвокатом.

З матеріалів скарги та пояснень можна зробити висновок, що адвокат за домовленість відповідно до договору про надання правової допомоги здійснювала захист, представництво та надавала інші види правової допомоги клієнту на умовах і в порядку, що визначені договором.

Скарга ОСОБИ 2 не містить інформації про скоєння адвокатом дисциплінарного проступку, а прохання скаржниці зобов’язати адвоката складати процесуальні документи не входить до компетенції дисциплінарної палати.

Згідно ч. 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку.

Отже, розглянувши заяву ОСОБИ 2, пояснення адвоката ОСОБИ 1, матеріали перевірки, приходимо до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБИ 1 за фактом, викладеним у заяві ОСОБИ 2

Також, відповідно до ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. Події які описує скаржник відбувалися в 2011р.

На підставі вищенаведеного дисциплінарна палата КДКА в Хмельницькій області

В И Р І Ш И Л А:

Відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА 1

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду

Голова дисциплінарної палати                                                              Н.В. Свірневська

Секретар дисциплінарної палати                                                           О.М. Желіхівський

Члени палати:                                                                                          С.О. Дембіцький

                                                                                                                  А.Л. Стасишин

                                                                                                                  А.А. Кузняк

                                                                                                                  Ф.І. Сарбей