Рішення № 113 від 31.05.2019 року

31 травня 2019 року                                                                                    м. Хмельницький

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Тарадуда Вячеслав Віталійович за результатами складення письмового іспиту отримав 74 бали.

При оцінці було враховано, що Тарадуда Вячеслав Віталійович, виконуючи перше завдання білету - заяву про перегляд заочного рішення, не обгрунтував належним чином того, що докази на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи, а відповідно він не навів підстав для скасування заочного рішення, які передбачені ч.І ст.288 ЦПК України. Посилання в заяві на наявність у відповідача підстав для звернення із зустрічним позовом до пішохода, з вини якого відбулось ДТП та заподіяна шкода автомобілю, - не ґрунтується на вимогах закону. Зокрема Тарадудою В.В. не було враховано, що виходячи із заданої фабули, заяву про перегляд заочного рішення та істотність значення не врахованих судом доказів необхідно було обґрунтовувати посиланням на спеціальну норму права - ч.2 ст. 1193 ЦК України (урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди) згідно якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

Друге завдання білету - позовна заява про відшкодування збитків фактично не виконане, оскільки не містить відомостей та даних передбачених пунктами 4-10 ч.З ст.162 ГПК України, до позовної заяви не додані документи, передбачені ч.І ст164 ГПК України.

Третє завдання білету - скарга на постанову слідчого, в цілому виконана правильно, проте помилково до неї не долучена копія постанови слідчого, яка оскаржується до суду.

При виконанні четвертого завдання Тарадуда В.В. в цілому правильно визначив правову позицію відповідно до заданої фабули та навів лаконічний план дій адвоката.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Тарадуда В.В. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Тарадуду Вячеслава Віталійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Тарадуду Вячеслава Віталійовича не допускати.

  1. Відмовити Тарадуді Вячеславу Віталійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Тарадуду Вячеслава Віталійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін