Рішення № 114 від 31.05.2019 року

 

31 травня 2019 року                                                                                    м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Барабаш Андрій Леонідович за результатами складення письмового іспиту отримав 45 балів.

При оцінці було враховано, що Барабаш Андрій Леонідович, виконуючи перше завдання білету підготував позовну заяву про розірвання договору оренди квартири, стягнення заборгованості по орендній платі та відшкодування заподіяних збитків, яка не повною мірою відповідає вимогам п.8,9 ч.З ст. 175 ЦПК України, зокрема в ній відсутнє зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи. Всупереч вимогам ч. 1 ст. 177 ЦПК України до позовної заяви не додана її копія та копії всіх документів, що додані до неї для відповідача.

Виконуючи друге завдання Барабаш Андрій Леонідович підготував заяву про відстрочення виконання судового рішення, до якої помилково до додані докази направлення копії заяви про відстрочення виконання судового рішення позивачу (стягувану); підготовлена заява не містить належного обґрунтування обставин, які повинен врахувати суд при вирішенні питання щодо відстрочення виконання рішення, зокрема - щодо матеріальних інтересів сторін, ступені вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, відсутність не лише коштів на банківських рахунках, а й майна, на яке можливо було б звернути стягнення тощо.

Виконане Барабашем Андрієм Леонідовичем третє завдання білету - заява про перегляд судового рішення Верховним Судом (в кримінальному провадженні) не відповідає вимогам ч.2 ст.462 КПК України, оскільки не містить належного мотивованого обґрунтування наявності виключних обставин, зокрема (відповідно до заданої фабули) встановлених міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушень Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом; підготовлена заява не містить належного змісту вимог особи, яка її подала.

Підготовлена заява місьтить посилання щодо перегляду та скасування вироку суду апеляційної інстанції, проте помилково не враховано необхідність скасування рішення суду касаційної інстанції, яким вказаний вирок залишений без змін (відповідно до заданої фабули).

В підготовленій заяві неправильно зазначено, що вона продається до Верховного суду в складі Кримінального касаційного суду, оскільки згідно вимог ч.З ст463 КПК України заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом подається до Верховного Суду для її розгляду у складі Великої Палати.

Відповідно третє завдання білету виконано неправильно.

Четверте питання білету Барабаш А.Л. не виконав (відсутня будь-яка відповідь).

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Барабаш А.Л. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Барабаша Андрія Леонідовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Барабаша Андрія Леонідовича не допускати.
  2. Відмовити Барабашу Андрію Леонідовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

/

 

/

 

  1. Повідомити Барабаша Андрія Леонідовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                  В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                                  В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                   Д.С. Вагін