Рішення № 121 від 08.10.2021 року

08 жовтня 2021 року                                                                                       м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дйсциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Савінського Олега Петровича, Плавуцького Вадима Вікторовича, Рохова Олега Володимировича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Ковальський Тарас Богданович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту отримав 40 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Ковальський Т.Б. склав позовну заяву про захист особистих немайнових прав, в які помилково не зазначив відповідачем (співвідповідачем) телерадіокомпанію на телеканалі якої була поширена недостовірна інформація; відповідно вимога про спростування інформації у той же спосіб в який вона була поширена не може бути фактично виконана журналістом. Підготовлена позовна заява не містить даних про те, яка саме інформація (які саме конкретні висловлювання) є недостовірною та підлягає спростуванню та не містить обґрунтування того, що поширена про позивача інформація є твердженням про факти, а не оціночним судженням; позовна заява не містить вимоги визнати інформацію недостовірною. В підготовленій позовній заяві не зазначено хто зобов'язаний спростувати недостовірну інформацію, яку саме інформацію необхідно спростувати та не наведено належним чином у який спосіб необхідно спростувати недостовірну інформацію відповідно до умов фабули завдання.

Відповідно завдання було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання, не відповідає загальним вимогам процесуального законодавства.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Виконуючи друге завдання білету Ковальський Т.Б. склав касаційну скаргу на рішення господарського суду, яка не відповідає вимогам ч.2-4 ст.290 ГПК України, оскільки не містить: належного найменування суду касаційної інстанції, належної підстави (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга (відповідно до умов фабули завдання), належних вимог особи, яка подає скаргу, дати отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується, переліку доданих до скарги документів, підпису особи, яка подає скаргу.

До касаційної скарги не додані документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. До касаційної скарги не додані докази надсилання іншим учасникам справи копії скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

Відповідно завдання було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання, не відповідає загальним вимогам процесуального законодавства.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Виконуючи третє завдання білету Ковальський Т.Б. склав клопотання про визнання доказу недопустимим, яке не містить належного обґрунтування, зокрема не враховані положення ч.2 ст.246 КПК України, згідно якої негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії. передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269'', 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Не враховано, що фактично в діях обвинуваченого відсутній склад тяжкого або особливо тяжкого злочину, відповідно до умов фабули завдання. Відповідь має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання, не враховані положення ст.271, 273 КПК України. Клопотання помилково не містить прохання визнати доказ саме недопустимим.

Зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання, складений процесуальний документ не відповідає загальним вимогам документообігу.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи четверте питання білету Ковальський Т.Б. в цілому навів правильну позицію, проте відповідь не містить будь-якого правового обґрунтування обраної позиції. Зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень", .-.'..

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Ковальський Т.Б. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисцинлінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Ковальського Тараса Богдановича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Ковальського Тараса Богдановича не допускати.
  2. Відмовити Ковальському Тарасу Богдановичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Ковальського Тараса Богдановича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                                                             В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                                      Д.С. Вагін

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                                                   С.С. Черевик