Рішення № 122 від 08.10.2021 року

08 жовтня 2021 року                                                                                                                     м. Хмельницький

 

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Савінського Олега Петровича, Плавуцькоґо Вадима Вікторовича, Рохова Олега Володимировича, Хмелевської Наталі Володимирівни-

ВСТАНОВИЛА:

Аббасов Дмитро Гюндузович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту отримав 47 балів.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Аббасов Д.Г. склав позовну заяву про відшкодування майнової та немайнової шкоди, яка не відповідає вимогам ч.З ст.175 ЦПК України, оскільки не містить: прізвища, ім'я та по батькові - відповідачів фізичних осіб, місцезнаходження або місця проживання чи перебування відповідачів, поштового індексу, ідентифікаційного коду юридичної особи - відповідача, зазначення ціни позову, обгрунтованого розрахунку сум, що стягуються, належним чином викладеного змісту позовних вимог щодо кожного з відповідачів, попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи.

Аббасов Д.Г. помилково зазначив водія відповідачем (всупереч умовам фабули завдання), не врахувавши, що згідно ч. 1 ст.1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Позовна заява не містить обґрунтування вимог до кожного з відповідачів, не містить розмежування того хто з відповідачів та в яких розмірах зобов'язаний відшкодувати шкоду завдану здоров'ю, шкоду завдану майну, зокрема внаслідок втрати товарної вартості автомобіля, та - моральну шкоду.

Відповідно завдання було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання, не відповідає загальним вимогам процесуального законодавства.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Виконуючи друге завдання білету Аббасов Д.Г. склав заяву про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами, яка не відповідає вимогам ч,2 ст.364 КАС України, оскільки в ній не зазначені нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, відсутнє посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Наведене у складеній заяві прохання (клопотання) призначити новий розгляд справи за нововиявленими обставинами не відповідає порядку здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, визначеному ст.368 КАС України. Підготовлена заява не мітить належного обґрунтування та належного викладу вимог відповідача, відповідно до умов фабули завдання.

Відповідно завдання було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання, не відповідає загальним вимогам процесуального законодавства.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Виконуючи третє завдання білету Аббасов Д.Г. склав клопотання про зміну запобіжного заходу, яке в цілому відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства, проте є недостатньо повним, містить незначні неточності та прогалини, зокрема не було враховано, що в діях обвинуваченого взагалі відсутній склад злочину, передбачений ч.З ст.368 КК України, відповідно до умов фабули завдання; підготовлене клопотання не містить посилань на докази, які підтверджують, що обвинувачений є інвалідом, працює лікарем, позитивно характеризується, має сім'ю та малолітню дочку, що перебуває на його утриманні.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Виконуючи четверте питання білету Аббасов Д.Г. в цілому навів правильну правову позицію, проте не повною мірою врахував сформулювані Верховним Судом правові висновки, що виселення особи з житла без надання іншого житлового приміщення можливе за умов, що таке втручання у право особи на повагу до приватного життя та право на житло, передбачене законом, переслідує легітимну мету, визначену пунктом 2 статті 8 Конвенції, та є необхідним у демократичному суспільстві, Навіть якщо законне право на зайняття житлового приміщення припинена, особа вправі сподіватися, що її виселення буде оцінене на предмет пропорційності у контексті відповідних принципів статті 8 Конвенції. Права членів сім'ї власника житла також підлягають захисту, і позбавлення права на житло не лише має ґрунтуватися на вимогах закону, а й таке втручання повинно бути виправданим, необхідним для захисту прав позивача та не покладати надмірний тягар на відповідача.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Аббасов Д.Г. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області,-

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Аббасова Дмитра Гюндузовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Аббасова Дмитра Гюндузовича не допускати.

  1. Відмовити Аббасову Дмитру Гюндузовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Аббасова Дмитра Гюндузовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної Комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                   Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

 КДКА Хмельницької області                                                                                                                  С.С. Черевик