Рішення № 136 від 18.12.2020 року

18 грудня 2020 року                                                                                              м. Хмельницький

 

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Хабаль Жанна Михайлівна за результатами складення усного іспиту отримала 44 бали.

При оцінці було враховано, що відповідь Хабаль Жанни Михайлівни на перше питання білету була повною та правильною. Відповіді з другого по одинадцяте питання білету були недостатньо повними, містили незначні неточності та прогалини при викладенні аспектів питань.

Хабаль Ж.М. не відповіла належним чином на наступні питання білету (з дванадцятого по шістнадцяте) щодо: проваджень по виконанню постанови про застосування громадських робіт, постанови про застосування виправних робіт, постанови про застосування суспільно корисних робіт; - особливостей проваджень у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових і службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум; - щодо класифікації доходів та видатків бюджету; - заходів щодо охорони атмосферного повітря. Хабаль Ж.М. не надала належної відповіді на питання щодо ролі та місця Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в системі захисту прав та свобод людини в рамках української правової системи, щодо застосування Конвенції та практики Європейського суду з прав людини в Україні. Зміст відповідей свідчить про істотні прогалини у знаннях Хабаль Жанни Михайлівни.

Загальна оцінка Хабаль Ж.М. за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) становить 124 бали. Хабаль Ж.М. за результатами складення кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 14.8.-14.11. Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Хабаль Жанну Михайлівну такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

2.  Відмовити Хабаль Жанні Михайлівні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

3.  Повідомити Хабаль Жанну Михайлівну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик