Рішення № 137 від 18.12.2020 року

18 грудня 2020 року                                                                                              м. Хмельницький

 

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Барилюк Оксани Антонівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Соха Вадим Васильович за результатами складення усного іспиту отримав 19,5 балів.

При оцінці було враховано, що Соха Вадим Васильович не надав відповіді на питання білету усного іспиту щодо: правового статусу стажиста адвоката; - етичних аспектів здійснення захисту в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії; - державного устрою України, формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування, Президента України, його обрання, повноважень Президента України; підстав виникнення цивільних прав і обов'язків, понять і видів юридичних фактів, здійснення цивільних прав та виконання обов'язків, права на захист цивільних прав та інтересів; - поняття та видів доказів, належності, допустимості, достовірності та достатності доказів, обов'язку доказування та подання доказів, підстав звільнення від доказування, порядку подання та строків подання доказів у цивільному процесі, витребування доказів,оцінки доказів; - кваліфікуючих ознак злочинів проти життя та здоров'я особи, правових позицій Верховного Суду в справах про злочини проти життя та здоров'я особи; - порядку кримінального провадження щодо неповнолітніх, застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу, передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд, порядку застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру, оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку, строків, порядку і йаслідків такого оскарження; - щодо сновних трудових права працівника; - щодо плати за користування житлом та за комунальні послуги, житлових субсидій; - щодо збільшення та зменшення розміру аліментів, щодо контролю за цільовим витрачанням аліментів, звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину, щодо припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно; - адміністративних правопорушень в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації та - ведення адвокатом таких справ; - права на касаційне оскарження, підстав касаційного оскарження, залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги, відмови суду касаційної інстанції у відкритті касаційного провадження, відкриття касаційного провадження, відзиву на касаційну скаргу, закриття касаційного провадження, підготовки справи до касаційного розгляду, строку розгляду касаційної справи, повноважень суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги; щодо державного мита; - правового регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання; щодо права на життя та позитивні зобов'язання держави, заборони смертної кари, питань екстрадиції та видачі правопорушників, не наведений приклад рішення ЄСПЛ у конкретній справі.

Зміст відповідей свідчить про істотні прогалини у знаннях з усіх питань білету.

Загальна оцінка за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) становить 99,5 балів. Соха Вадим Васильович за результатами складення кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.14.8.-14.11. Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати,-

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Соха Вадима Васильовича таким, що не склав кваліфікаційний іспит.

  1. Відмовити Соха Вадимові Васильовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Соха Вадима Васильовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик