Рішення № 137 від 26.11.2021 року

26 листопада 2021 року                                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика С.С., членів кваліфікаційної палати: Барилюк О.А., Рохова О.В., Савінського О.П., Плавуцького В.В. розглянувши заяву Мостового Вячеслава Вікторовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Мостовий Вячеслав Вікторович подав заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) – далі Порядку.

Зокрема, згідно копії диплому спеціаліста вбачається, що Мостовий Вячеслав Вікторович 09 лютого 2008 року закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

Згідно копії трудової книжки та послужного списку наданих Мостовим Вячеславом Вікторовичем вбачається, що після здобуття повної вищої юридичної освіти останній з 15.07.2008 р. по 20.03.2009 р. працював на посаді заступника начальника відділу боротьби з міжнародними організованими групами та злочинними організаціями УБОЗ УМВС України в Хмельницькій області, з 20.03.2009 р. по 30.11.2010 р. займав посаду начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області, з 31.07.2012 р. по 03.01.2013 р. займав посаду начальника служби безпеки західного регіону ТОВ «Ізі Кредит».

Також Мостовим Вячеславом Вікторовичем надано відповідь з ГУНП в Хмельницькій області, згідно якої вбачається що для зайняття посади заступника начальника відділу міліції Хмельницького міського відділу, начальника відділу та заступника начальника відділу УБОЗ УМВС України в Хмельницької області, повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст не вимагалася.

Окрім того, Мостовий Вячеслава Вікторович надав копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого вбачається, що в період з 21.03.2011 року по 27.01.2015 року останній був зареєстрований як фізична особа-підприємець з наступними видами економічної діяльності: – 69.10 Діяльність у сфері права; - 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; - 80.30 Проведення розслідувань; - 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; - 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; - 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; - 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; - 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Будь яких інших документів, на підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше двох років після здобуття повної вищої юридичної освіти Мостовим Вячеславом Вікторовичем не надано.

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно підп. 2, 6 пункту 2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

Відповідно до абз. 1 п. 6 Порядку, при виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

Згідно вимог підп. 5 п. 6 розділу 2 Порядку, роботу на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право.

Відповідно до ч. 3 п. 6 розділу 2  Порядку, при визначенні стажу роботи в галузі права фізичної особи-підприємця слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені ДК видів економічної діяльності до діяльності у сфері права.

 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати приходить до висновку, що період роботи Мостового Вячеслава Михайловича в органах УМВС України в Хмельницькій області, після здобуття повної вищої юридичної освіти, та в ТОВ «Ізі Кредит»,  не підлягає зарахуванню до стажу роботи в галузі права, оскільки кваліфікаційні вимоги до вказаних посад не передбачають наявності виключно повної вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра права.

Також не підлягає зарахуванню до стажу роботи в галузі права період перебування Мостового Вячеслава Вікторовича в статусі фізичної особи-підприємця, в тому числі, з видом економічної діяльності - 69.10 Діяльність у сфері права, оскільки останнім не надано будь яких документів, які б підтверджували систематичне надання послуг в галузі права.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  -

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Мостовому Вячеславу Вікторовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                    С.С. Черевик