Рішення № 14 2013 року

Рішення № 14

 

25 вересня 2013 року                                                              м. Хмельницький

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області у складі голови КДК адвокатури Хмельницької області Прядуиа Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Стьопіної Наталії Олександрівни, голови дисциплінарної палати Свірневської Наталії Віталіївни, членів кваліфікаційної палати: Бубляса ВК., Ватраса В.А., Коваля С.О., Косюка Р.М., Саєнко П.М. членів дисциплінарної палати: , Желіхівського О.М., Кузняка А.А.,  розглянувши заяву та додані до неї документи Загоруйко Віталія Михайловича про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю,-

 

ВСТАНОВИЛА:

У відповідності з пунктом першим розділу другого Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні особа, яка виявила бажання набути статус адвоката звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону за місцем проживання із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту. Пункт третій вказаного розділу визначає, що місцем проживання фізичної особи визнається адміністративно-територіальна одиниця, на території якої вона проживає строком понад шість місяців на рік, документом, що підтверджують місце проживання особи є паспорт громадянина України.

          Копія паспорту містить дані про реєстрацію місця проживання особи в місті Полонне 16.05.2013 року, що становить три місяці 25 днів до дати звернення із заявою до КДКА Хмельницької області.

 

          Факт, що з 30.06.2010 року, з часу зняття реєстрації, місце проживання Загоруйка М.В. було зареєстровано лише 16.05.2013 року, унеможливлює подання особою довідки КДКА регіону місця проживання заявника за два останні роки, які передували зверненню для вирішення питань щодо відсутності обставин за наявності яких особа не може бути допущена до складання кваліфікаційного іспиту /Пункти 6,7,9 Порядку/.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та р. 2 п. 2 п.п.5, р.3 п. 5 Порядку допуску до складання кваліфікаційного і спиту, -

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Загоруйко Михайлу Віталійовичу в допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

2. Повідомити Загоруйко Михайла Віталійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини четвертої статті восьмої Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пункту п'ятого розділу третього Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.

 

Голова КДКА Хмельницької області                                              Прядун В.Б.

 

 

 

Секретар КДКА Хмельницької області                                           Кузняк А.А.