Рішення № 168 від 11.10.2019 року

 

11 жовтня 2019 року                                                                                     м. Хмельницький

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Халупний Андрій Вадимович за результатами складення письмового іспиту отримав 53 бал.

При оцінці було враховано, що Халупний Андрій Вадимович виконуючи перше завдання склав заяву про встановлення факту родинних відносин, проте відповідно до фабули справи повинен був скласти заяву про встановлення факту проживання однією сім'єю зі спадкодавцем не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (для набуття права на спадкування у четверту чергу, згідно ст.1264 ЦК України). Відповідно перше завдання виконане неправильно, за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Халупний Андрій Вадимович склав касаційну скаргу на постанову апеляційного господарського суду, яка не відповідає вимогам п.5 ч.2 ст.290 ГПК України, оскільки не містить обгрунтування того в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення. Також Халупним A.B. не було враховані вимоги ст.286 ГПК України, згідно якої судом касаційної інстанції у господарських справах є Верховний Суд. Відповідно друге завдання виконане неправильно, за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Халупний Андрій Вадимович склав скаргу на бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка відповідає вимогам процесуального законодавства, є логічною та обгрунтованою, продемонстроване знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей. Відповідно третє завдання виконане правильно, за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "відмінний рівень".

Відаючи на четверте питання білету Халупний Андрій Вадимович правильно визначив правову позицію та навів належне правове обгрунтування для захисту прав особи відповідно до заданої фабули справи. Четверте завдання виконане правильно, за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "відмінний рівень".

Згідно п. 13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Халупний Андрій Вадимович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

1.  Визнати Халупного Андрія Вадимовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Халупного Андрія Вадимовича не допускати.

  1. Відмовити Халупному Андрію Вадимовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Повідомити Халупного Андрія Вадимовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                  Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                 С.С. Черевик