Рішення № 18 від 12.03.2021 року

12 березня 2021 року                                                                       м. Хмельницький

Рішення

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни, Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича -

ВСТАНОВИЛА:

Гирич Віталій Сергійович за результатами складення письмового іспиту отримав 42 бали.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Гирич B.C. склав позовну заяву про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, яка в цілому виконана правильно, відповідає визначеній законом процесуальній формі і загальним вимогам процесуального законодавства, проте містить незначні неточності та помилки. Зокрема не враховано, що згідно п.1 ч.І ст.5 Закону України "Про судовий збір" від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Гирич B.C. склав позовну заяву спрямовану на захист права власності на земельну ділянку.

В підготовленій позовній заяві зазначена ціна позову в розмірі 3150грн., яка будь-яким чином не обґрунтована.

Всупереч вимогам ч.З ст. 162 ГПК України не наведений та не обґрунтований належним чином зміст позовних вимог, належний спосіб захисту прав позивача на земельну ділянку; зокрема лаконічна вимога "звільнити земельну ділянку" на якій відповідач збудував фундамент багатоквартирного житлового будинку не може вважатись належним способом захисту права власності позивача. Крім того в позові наведені дві вимоги: звільнити земельну ділянку та витребувати земельну ділянку з незаконного володіння, відповідно по суті одночасно заявлено негаторний та віндикаційний позов (вимоги), що є недопустимим. Не надана правова оцінка можливості знесення збудованого фундаменту та приведення земельної ділянки в попередній стан.

Підготовлена позовна заява не містить належного викладу обстави, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та належних правових підстав позову, відповідно до фактичних обставин заданої фабули справи.

В підготовленій позовній заяві недійсність договору оренди земельної ділянки та правові підстави позову обґрунтовуються відсутністю волевиявлення власника земельної ділянки на укладення зазначеного договору з посиланням на ст. 203, 215 ЦК України, що є помилковим, оскільки положення ч.З ст.203 ЦК України про те, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, стосуються саме учасників правочину. Враховуючи те, що позивач не є стороною спірного договору (правочину) наведене правове обґрунтування підстав позову є неправильним.

Відповідно друге завдання було підготовлене неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Підготовлена позовна заява не містить належної аргументації виходячи з фактичних обставин заданої фабули справи.

За критеріями оцінки відповідь на друге питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Гирич B.C. склав апеляційну скаргу на вирок суду.

При виконанні завдання не було враховано, що призначене засудженому покарання у виді виправних робіт непрацюючій особі, явно не відповідає вимогам кримінального закону, зокрема ч.І ст. 57 КК України, зідно якої покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого.

Крім того при виконанні завдання не було враховано наявність підстав для звільнення засудженого від кримінальної відповідальності, зокрема не враховано, що згідно ст.45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відповідно третє завдання було підготовлене неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Підготовлена апеляційна скарга не містить належної аргументації виходячи з фактичних обставин заданої фабули справи.

За критеріями оцінки відповідь на третє питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на четверте питання білету Гирич B.C. формально правильно вказав, що дії особи (зазначеної у фабулі справи) необхідно кваліфікувати за ст.164 КК України та вказав про необхідність звернення із відповідною заявою до органів поліції. Проте відповідь є не повною, оскільки не наведено чи може бездіяльність боржника охоплюватись диспозицією ст.164 КК України, не визначено які саме діяння боржника можуть кваліфікуватись як злісне ухиленням від сплати аліментів, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці відповідних платежів.

Зміст відповіді на четверте завдання свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання.

За критеріями оцінки відповідь на третє питання білету відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

 

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Гирич B.C. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Гирич Віталія Сергійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Гирич Віталія Сергійовича не допускати.
  2. Відмовити Гирич Віталію Сергійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного

іспиту.

3. Повідомити Гирич Віталія Сергійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплін

комісії адвокатури Хмельницької                                                                                             В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                                      С.С. Черевик