Рішення № 181 від 29.11.2019 року

 

 

29 листопада 2019 року                                                                              м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, -

ВСТАНОВИЛА:

Горобчишин Сергій Вікторович за результатами складення письмового іспиту отримав 40

балів.

При оцінці було враховано, що Горобчишин Сергій Вікторович виконуючи перше завдання склав апеляційну скаргу на рішення суду, яка не відповідає заданій фабулі, оскільки суд відмовляючи в задоволенні частини позовних вимог мотивував рішення виключно тим, що кошти передавались в позику в гривні тому боргові зобов'язання необхідно виконувати без врахування визначеного сторонами еквіваленту в іноземній валюті - долара США. Відповідно підставою для скасування рішення суду є порушення судом норми матеріального права - ч.2 ст.533 ЦК України, згідно якої якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно- правовим актом.

Натомість Горобчишин Сергій Вікторович в апеляційній скарзі вказав про порушення судом вимог ч.2 ст.625 ЦК України зокрема в частині необхідності стягнення боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох проценті річних від простроченої суми. При цьому Горобчишин Сергій Вікторович не врахував, що у випадку визначення грошового еквіваленту зобов'язання в іноземній валюті індекс інфляції до визначення суми боргу не застосовується; крім того не враховано, що рішенням суду вже було стягнуто 3% річних від суми боргу, проте сума боргу визначена неправильно (без врахування визначеного сторонами еквіваленту в іноземній валюті - долара США).

Горобчишин Сергій Вікторович не навів належних доводів, які є підставами для скасування рішення суду, не застосував необхідних норм матеріального права, відповідно до заданої фабули.

Всупереч вимогам п.8 ч.2 ст.356 ЦПК України підготовлена апеляційна скарга не містить дати отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується.

 

Зміст підготовленої апеляційної скарги свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання.

Відповідно перше завдання за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Горобчишин Сергій Вікторович склав позовну заяву, яка не відповідає вимогам ч.3 ст.30 ГПК України (виключна підсудність справ) згідно якої спори, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням майна або основної його частини.

Відповідно спір щодо припинення права оренди (зокрема права користування) нерухомим майном повинен розглядатись за місцезнаходженням нерухомого майна (м.Хмельницький) Господарським судом Хмельницької області, що не було враховано Горобчишиним C.B. при визначенні підсудності.

Підготовлена апеляційна скарга не відповідає вимогам п. 5, 8 ч.3 ст.162 ГПК України, оскільки не містить зазначення доказів, що підтверджують обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та не містить переліку документів та інших доказів, що додаються до заяви.

Всупереч вимогам ст. 164 ГПК України до позовної заяви не додані документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів, сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. До позовної заяви не додані наявні в позивача докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Відповідно друге завдання виконане неправильно, за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Горобчишин Сергій Вікторович склав угоду про примирення між потерпілим та обвинуваченим, яка не відповідає вимогам ст. 471 КПК України, оскільки не містить: узгодженого покарання та згоди сторін на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням; наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст. 473 КПК України, наслідків невиконання угоди. В угоді не зазначена дата її укладення.

Відповідно друге завдання виконане неправильно, за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на четверте питання білету Горобчишин Сергій Вікторович не врахував, що згідно п.14 ч.І ст.6 Закону України "Про третейські суди" третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком: 14) справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Відповідно спір щодо стягнення банком кредитної заборгованості, зазначеної у фабулі справи не підсудний третейським судам саме з вказаної підстави, що не було враховано при підготовці відповіді. Згідно п.1 4.2 ст.458 ЦПК України рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо справа, в якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону.

Зміст підготовленої відповіді на четвертеі питання білету свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання та вказує на невірне розуміння його окремих аспектів; - відповідь не містить лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Горобчишин Сергій Вікторович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Горобчишина Сергія Вікторовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Горобчишина Сергія Вікторовича не допускати.
  2. Відмовити Горобчишину Сергію Вікторовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Горобчишина Сергія Вікторовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                 В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                      С.С. Черевик