Рішення № 25 від 06.03.2020 року

06 березня 2020 року                                                                                     м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

Про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна В.Б., голови кваліфікаційної палати Вагіна Д.С., секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика С.С., членів кваліфікаційної палати: Рохова О.В., Савінського О.П., Барилюк О.А., Хмелевської Н.В., Плавуцького В.В. розглянувши заяву Ліпковського Олега Вікторовича про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надані документи,-

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Ліпковський Олег Вікторович подав заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, але подані ним документи не повною мірою відповідають вимогам передбаченим Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) – далі Порядку.

Зокрема, згідно копії трудової книжки наданої Ліпковським Олегом Вікторовичем, вбачається що з 05.04.2016 р. по 29.04.2016 р. він займав посаду держаного виконавця районного відділу державної виконавчої служби Кам’янець-Подільського міськрайонного управління юстиції, з 29.04.2016р. по 01.12.2016 р. займав посаду держаного виконавця Кам’янець-Подільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, з 01.12.2016 р. по 21.09.2017 р. займав посаду старшого держаного виконавця Кам’янець-Подільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, з 21.09.2017 р. по 28.12.2019 р. займав посаду головного держаного виконавця Кам’янець-Подільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області з 28.12.2019 р. по дату звернення з заявою займає посаду головного держаного виконавця Кам’янець-Подільського районного відділу державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Будь яких інших документів, на підтвердження наявності стажу роботи в галузі права не менше двох років після здобуття повної вищої юридичної освіти Ліпковським Олегом Вікторовичем не надано (посадові інструкції з кваліфікаційними вимогами щодо повної вищої юридичної освіти в галузі права за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, тощо).

Відповідно до ч. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Для цілей цієї статті: стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Згідно підп. 2, 6 пункту 2 розділу 2 Порядку, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

Відповідно до абз. 1 п. 6 Порядку, при виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції Заявника, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 6-8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  -

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити Ліпковському Олегу Вікторовичу в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

            2.Рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                    С.С. Черевик