Рішення № 28 від 06.03.2020 року

06 березня 2020 року                                                                                                                    м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни, -

ВСТАНОВИЛА:

Кушнір Дмитро Володимирович за результатами складення письмового іспиту отримав 50 балів.

При оцінці було враховано, що Кушнір Дмитро Володимирович виконуючи перше завдання склав позовну заяву про визначення місця проживання дитини, яка вцілому відповідає визначеній законом процесуальній формі проте містить незначні неточності та прогалини при викладенні обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Кушнір Дмитро Володимирович не врахував, що до участі в справі відповідно до заданої фабули необхідно залучати відповідний орган опіки та піклування.

Відповідно перше завдання за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Кушнір Дмитро Володимирович склав відзив на позовну заяву, який не відповідає заданій фабулі справи. Зокрема Кушнір Дмитро Володимирович не врахував, що цивільна відповідальність відповідача, як власника та володільця транспортного засобу була застрахована. Зокрема не було враховано, що у постанові від 4 липня 2018 року Велика Палата Верховного Суду сформулювала висновок щодо забезпечення дієвості інституту обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зазначивши таке. Відшкодування шкоди особою, відповідальність якої застрахована за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, можливе за умови, що згідно з цим договором або Законом України від 1 липня 2004 року № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у страховика не виник обов'язок із виплати страхового відшкодування (зокрема, у випадках, передбачених у статті 37 зазначеного Закону) чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика в останньому випадку обсяг відповідальності страхувальника обмежений різницею між фактичним розміром завданої шкоди і сумою страхового відшкодування (пункт 72). Покладання обов'язку з відшкодування шкоди у межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності (стаття 3 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів») (пункт 73). Уклавши договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страховик на випадок виникнення деліктного зобов'язання бере на себе у межах суми страхового відшкодування виконання обов'язку страхувальника, який завдав шкоди, а тому страховик, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування згідно зі статтями 3 і 5 вказаного Закону реалізує право вимоги, передбачене статтями 993 Цивільного кодексу України та 27 Закону України від 9 лютого 2012 року №4391-VI «Про страхування» шляхом звернення з позовом до страховика, в якого завдавач шкоди застрахував свою цивільно-правову відповідальність.

Відповідно відповідач не повинен нести відповідальності в межах ліміту відповідальності страховика, що не було враховано при підготовці відзиву.

Згідно ч.4 ст. 165 ГПК України якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь- якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Підготовлений відзив не містить вказівки відповідача про незгоду з вищевказаними обставинами на яких ґрунтуються позовні вимоги, що може мати негативні наслідки для відповідача щодо можливості в подальшому заперечувати такі обставини.

Таким чином зазначене письмове завдання підготовлене неправильно, оскільки містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Кушнір Дмитро Володимирович склав касаційну скаргу на вирок суду, яка не відповідає заданій фабулі справи. Кушніром Д.В. не було враховано, що виходячи із заданої фабули, обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу повинно полягати в порушенні судами спеціальної норми права - ч.2 ст.1193 ЦК України (урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди) згідно якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

Згідно п.8 ч.І ст.425 КПК України цивільний позивач, його представник або законний представник мають право подати касаційну скаргу лише у частині, що стосується вирішення цивільного позову. Проте Кушнір Дмитро Володимирович помилково просить повністю скасувати вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду і призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Відповідно третє завдання виконане неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання та за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на четверте питання білету Кушнір Дмитро Володимирович навів правову позицію та обґрунтування для захисту засудженого яка є недостатньо повною, мітить незначні неточності щодо обґрунтування підстав для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції.

Відповідно четверте завдання за критеріями оцінки відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Кушнір Дмитро Володимирович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Кушніра Дмитра Володимировича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Кушніра Дмитра Володимировича не допускати.
  2. Відмовити Кушніру Дмитру Володимировичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Кушніра Дмитра Володимировича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                               В.Б. Прядун

 

                Голова кваліфікаційної палати

                КДКА Хмельницької області                                                                                      Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                                      С.С. Черевик