Рішення № 3 від 05.02.2021 року

05 лютого 2021 року                                                                                                                    м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни, Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича -

ВСТАНОВИЛА:

Матійков Віталій Олександрович за результатами складення письмового іспиту отримав 53 бали.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Матійков В.О. склав позовну заяву про визначення місця проживання дитини. Перше завдання в цілому виконано правильно, позовна заява відповідає визначеній законом процесуальній формі і загальним вимогам процесуального законодавства, при його виконанні продемонстровані знання правових понять і категорій та взаємозв'язку між ними, - знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей. За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "відмінний рівень".

Відповідаючи на друге питання білету Матійков В.О. склав відзив на позовну заяву про відшкодування майнової шкоди (збитків). Друге завдання в цілому виконано правильно, відзив відповідає визначеній законом процесуальній формі і загальним вимогам процесуального законодавства, при його виконанні продемонстровані знання правових понять і категорій та взаємозв'язку між ними, - знання та вірне розуміння змісту правових норм. Матійков В.О. при підготовці відзиву помилково не врахував, що втрата товарної вартості внаслідок пошкодження автомобіля не входить до ліміту страхового відшкодування відповідно до умов заданої фабули справи. За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "відмінний рівень".

Відповідаючи на третє питання білету Матійков В.О. склав касаційну скаргу на вирок суду в інтересах цивільного відповідача, яка не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства. Зокрема всупереч вимогам ч.2, 3 ст. 427 КПК України складена касаційна скарга не містить: правильного найменування суду касаційної інстанції, належного обґрунтування вимог особи, яка подала касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення відповідно до заданої фабули; касаційна скарга не містить підпису особи, яка її подає.

Наведені в касаційній скарзі доводи, про те що відповідальність за шкоду заподіяну водієм (який був працівником фізичної особи-підприємця, виконував на момент дорожньо-транспортної пригоди трудові обов'язки) повинен нести саме водій, як особа винна в ДТП, а не його роботодавець та власник автомобіля, - не відповідають вимогам ч. 1 ст. 1172 ЦК України, згідно якої юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Правильним, відповідно до умов заданої фабули справи, було б обґрунтування касаційної скарги положеннями ч.2 ст.1193 ЦК України, згідно якої якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а в разі вини особи, яка завдала шкоди, - також залежно від ступеня її вини) розмір відшкодування зменшується, якщо інше не встановлено законом.

За критеріями оцінки відповідь на третє питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Відповідаючи на четверте питання білету Матійков В.О. фактично не навів належного правового обґрунтування позиції захисника для здійснення захисту інтересів засудженого відповідно до заданої фабули справи.

За критеріями оцінки відповідь на четверте питання білету відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Матійков В.О. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Матійкова Віталія Олександровича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Матійкова Віталія Олександровича не допускати.
  2. Відмовити Матійкову Віталію Олександровичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

 

3. Повідомити Матійкова Віталія Олександровича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Головуючий на засіданні кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                    О.В. Рохов

 

Секретар кваліфікаційної палати та

КДКА Хмельницької області                                                                    С.С. Черевик