Рішення № 364 від 09.11.2018 року

09 листопада 2018 року                                                                          м. Хмельницький

 

 

Рішення №___

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області  Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Хмелевської Наталі Володимирівни,

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Король Іван Павлович за результатами складення письмового іспиту отримав 69 балів.

При оцінці було враховано, що Король Іван Павлович в цілому правильно виконав перше задання білету - склав позовну заяву про розірвання договору оренди, проте не зазначив в ній імені та по-батькові позивача і відповідача (що не відповідає вимогам п.2 ч.3 ст.175 ЦПК України), не навів попереднього (орієнтовного) розрахунку судових витрат (що не відповідає вимогам п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України), не навів всі підстави для розірвання договору відповідно до заданої фабули.

Король Іван Павлович в цілому правильно виконав друге завдання білету – склав заяву про відстрочку виконання рішення господарського суду, проте не додав до підготовленої заяви жодного документу (доказу) для підтвердження відсутності у відповідача коштів для виконання рішення суду або – наявності інших підстав для відстрочення виконання рішення суду, також в резолютивній частині підготовленої заяви не наведено назви суду виконання рішення якого відповідач просить відстрочити, не наведена також і дата вказаного рішення.

Третє завдання білету – заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами була підготовлена неправильно, оскільки в заяві Король І.П. помилково зазначив, що вона подається до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, проте відповідно до вимог ч.3 ст.463 КПК України заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом подається до Верховного Суду для її розгляду у складі Великої Палати. Також всупереч вимогам п.2 ч.2 ст.462 КПК України не зазначено ім’я та по-батькові особи, яка подає заяву. Всупереч вимогам п.3 ч.2 ст.462 КПК України не зазначені судові рішення, про перегляд яких подається заява, Король І.П. не вказав в підготовленій заяві які саме рішення суду просить скасувати заявник. Підготовлена заява не містить належного викладу підстав для скасування рішень судів за виключними обставинами. Підготовлена заява не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Четверте завдання Король Іван Павлович вцілому виконано правильно.

 

Згідно  п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Король Іван Павлович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв’язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Визнати Король Івана Павловича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Король Івана Павловича не допускати.

2. Відмовити Король Івану Павловичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

3.  Повідомити Король Івана Павловича про прийняте рішення. Одночасно роз’яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.  

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                           В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                В.А. Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                Д.С. Вагін