Рішення № 394 від 21.12.2018 року

21 грудня 201 8 року                                                             м.Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Рохова Олега Володимировича, Савінського Олега Петровича, Черевика Сергія Станіславовича, Барилюк Оксани Антонівни, Хмелевської Наталі Володимирівни,

ВСТАНОВИЛА:

Федоров Олексій Сергійович за результатами складення письмового іспиту отримав 70

балів.

При оцінці було враховано, що Федоров Олексій Сергійович вцілому правильно виконав перше задания білету - склав позовну заяву про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, проте помилково не зазначив в позовній заяві вимогу щодо скасування наказу про звільнення.

Друге завдання білету - відзив на позовну заяву в господарські справі, виконано неправильно, оскільки не наведені обставини, які визнаються відповідачем, атакож -правова оцінка обставин, наданих позивачем, з якою відповідач погоджується; не наведені належні (відповідно до заданої фабули) заперечення щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права, відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи (що не відповідає вимогам ст. 165 ГПК України). Підготовлений відзив взагалі не містить будь-якого обґрунтування нормами матеріального права. При підготовці відзиву не враховано, що згідно ч.4 ст. 165 ГПК України, якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких грунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких грунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Федоров Олексій Сергійович не врахував, що відповідно до заданої фабули, позивач пропустив строк позовної давності для вимоги щодо стягнення пені; також не було враховано, що позивач розрахував пеню з порушенням вимог ст.З Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", згідно якої розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Підготовлена Федоровим О.С. апеляційна скарга на вирок суду вцілому відповідає формальним вимогам процесуального закону, проте не містить належного обгрунтування, яке бувідповідало заданій фабулі, оскільки оскаржуваним вироком суду непрацюючій особі було призначено покарання у виді виправних строком на шість місяців з відрахуванням із заробітку десяти відсотків в дохід держави, що суперечить ст.57 КК України, але помилково не було враховано Федоровим О.С.

Четверте завдання цілому виконане правильно, правова позиція відповідає заданій фабулі, проте чітко не визначено які дії необхідно вчинити представнику товариства, щодо якого винесено припис про усунення порушень, відповідно до заданої фабули.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Федоров Олексій Сергійович за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеним до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визнати Федорова Олексія Сергійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Федорова Олексія Сергійовича не допускати.

2. Відмовити Федорову Олексію Сергійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

3. Повідомити Федорова Олексія Сергійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

            Голова кваліфікаційної палати

            КДКА Хмельницької області                                                                               В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін