Рішення № 52 від 21.05.2021 року

21 травня 2021 року                                                                               м. Хмельницький

Рішення №

про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі кваліфікаційної палати, за участі голови КДКА Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, секретаря кваліфікаційної палати та КДКА Хмельницької області Черевика Сергія Станіславовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Плавуцького Вадима Вікторовича, Хмелевської Наталі Володимирівни -

ВСТАНОВИЛА:

Сержантов Вадим Юрійович за результатами складення усного іспиту отримав 62 бали.

При оцінці було враховано, що виконуючи перше завдання білету Сержантов В.Ю. склав позовну заяву про стягнення коштів внаслідок невиконання умов договору позики, яка вцілому складена правильно, проте містить певні недоліки. Зокрема до попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи помилково не включені витрати позивача по сплаті судового збору; не обґрунтовано чому позивач нараховує пень лише за десять днів, не зазначено періоду за який нараховується пеня (дата з якої позивач починає нараховувати пеню та до якої дати здійснюється нарахування пені). Підготовлена позовна заява не містить належного нормативно-правового обґрунтування нормами матеріального права, зазначене лише загальне посилання на Цивільний кодекс України.

За критеріями оцінки виконане перше завдання відповідає рівню знань: "добрий рівень".

Виконуючи друге завдання білету Сержантов В.Ю. склав заяву про порушення справи про банкрутство, яка не повною мірою відповідає вимогам процесуального законодавства, зокрема в порушення ч.І ст.34 Кодексу України з процедур банкрутства не зазначеного належного найменування господарського суду, до якого подається заява (помилково зазначено, що заява подається до Хмельницького окружного господарського суду). Підготовлена позовна заява не містить належного нормативно-правового обґрунтування.

За критеріями оцінки виконане друге завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Виконуючи на третє завдання білету Сержантов В.Ю. склав клопотання про зміну юридичної кваліфікації, яка не повною мірою відповідає вимогам процесуального законодавства, зокрема до клопотання поданого адвокатом не додані документи, які підтверджують його повноваження; помилково зазначено, що адвокат є представником (а не захисником) особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення; клопотання не містись повного імені адвоката і підозрюваного та їх адреси. Підготовлена позовна заява не містить належного нормативно-правового обґрунтування.

За критеріями оцінки виконане третє завдання відповідає рівню знань: "задовільний рівень".

Відповідно до фабули справи четвертого завдання білету необхідним було визначити правову позицію представника та навести відповідну аргументацію. Проте Сержантов В.Ю. фактично не навів будь-якої правової позиції та аргументації відповідно до заданої фабули справи, зазначивши лише загальні назви нормативно-правових актів, якими регулюються спірні правовідносини. За таких обставин завдання є фактично не виконаним.

За критеріями оцінки виконане четверте завдання відповідає рівню знань: "незадовільний рівень".

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Сержантов В.Ю. за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

 

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Сержантова Вадима Юрійовича таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Сержантова Вадима Юрійовича не допускати.
  2. Відмовити Сержантову Вадиму Юрійовичу у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Сержантова Вадима Юрійовича про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                                                                                              В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                                                                     Д.С. Вагін

 

Секретар кваліфікаційної палати

та КДКА Хмельницької області                                                                                                                С.С. Черевик