Рішення № 53 від 22.03.2019 року

22 березня 2019 року                                                                         м. Хмельницький 

 

Рішення №___

Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

 

            Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області в складі голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Прядуна Володимира Борисовича, голови кваліфікаційної палати Ватраса Володимира Антоновича, секретаря кваліфікаційної палати Вагіна Дмитра Сергійовича, членів кваліфікаційної палати: Барилюк Оксани Антонівни, Рохова Олега Володимировича, Черевика Сергія Станіславовича, Савінського Олега Петровича -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

Крижанівська Мирослава Олексіївна за результатами складення письмового іспиту отримала 46 балів.

При оцінці було враховано, що Крижанівська Мирослава Олексіївна вцілому правильно виконала перше задания білету - склала позовну заяву про стягнення заборгованості за договором позики, неустойки та 3% річних, проте не послалась на спеціальні норми матеріального права які регулюють спірні відносини, зокрема - ст. 1048-1050 ЦК України та не врахувала, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлене договором або законом; якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Відповідно до заданої фабули - в договорі позики не вказано, що він є безпроцентним, атому позикодавець мав право і на стягнення процентів за користування позикою, що не було враховано Крижанівською М.О. Також виконане завдання містить багато виправлень та помилок, зокрема в прохальній частині позову помилково зазначено "3% річних встановлених НБУ" (хоча зазначені 3% річних встановлені не НБУ, статтею 625 ЦК України). Підготовлена позовна заява не містить розрахунку пені, штрафу та 3% річних.

Друге завдання білету - підготовлена заява про порушення справи про банкрутство вцілому виконане правильно, проте Крижанівська Мирослава Олексіївна помилково не врахувала, що відповідно до ч. З ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом. Зазначена в позовній заяві сума безспірних вимог становить 985141,32грн., що станом на дату зазначену в підготовленій заяві - 22 березня 2019 року становила менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати; відповідно в цій частині підготовлена заява не відповідає вимогам вищевказаного Закону та належним чином не вмотивована.

Третє завдання білету - підготовлена заява від потерпілого про кримінальне правопорушення із зазначенням кваліфікації дій правопорушника, виконано неправильно. Метою вказаного завдання була перевірка знань Крижанівської М.О. з кримінального права та кримінального процесуального права, зокрема знань щодо правильної кваліфікації дій, які містять ознаки кримінального правопорушення. Крижанівською М.О. дії правопорушника були кваліфіковані за ст.125, ст.194, ч.І ст.296 КК України, проте відповідно до заданої фабули дії правопорушника щодо нанесення потерпілому тілесних ушкоджень у вигляді забою м'яких тканин обличчя та пошкодження лобового скла автомобіля потерпілого охоплюються ч.І ст.296 КК України та не потребують додаткової кваліфікації за ст.125, ст.194 КК України, що не було враховано Крижанівською М.О. та призвело до неправильної кваліфікації дій правопорушника.

Четверте завдання білету - визначена правова позиція захисника обвинуваченого відповідно до обставин неведених у заданій фабулі, виконано неправильно оскільки правова позиція захисника повинна була грунтуватись на ч.І ст.223 КПК України, згідно якої обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Відповідно проведення огляду автомобіля без фактичної участі понятих вказує нате, що складений в результаті такого огляду протокол є недопустимим доказом, оскільки отриманий всупереч порядку встановленому КПК України.

Згідно ч.1,2 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ч.І-3 ст.89 КПК України суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення. У разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате. Сторони кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими.

Відповідно захисник, виходячи із заданої фабули, повинен був подати клопотання про визнання протоколу огляду місця події недопусимим доказом на підставі вищевказаних норм процесуального права, що не було враховано Крижанівською М.О.

Згідно п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (із наступними змінами та доповненнями) особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Крижанівська Мирослава Олексіївна за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв'язку із чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України № 295 від 16 грудня 2016 року), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, -

 

ВИРІШИЛА:

  1. Визнати Крижанівську Мирославу Олексіївну такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Крижанівську Мирославу Олексіївну не допускати.
  2. Відмовити Крижанівській Мирославі Олексіївні у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  3. Повідомити Крижанівську Мирославу Олексіївну про прийняте рішення. Одночасно роз'яснити, що рішення КДКА Хмельницької області може бути оскаржене у відповідності до частини 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України або до суду протягом тридцяти днів з дня отримання рішення.

 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної

комісії адвокатури Хмельницької області                                               В.Б. Прядун

 

Голова кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                               В.А.Ватрас

 

Секретар кваліфікаційної палати

КДКА Хмельницької області                                                                    Д.С. Вагін